325 treff på "behandling av hiv"

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2016

De nasjonale HIV retningslinjene er nå klare i en ny og revidert utgave. Vedlegg ... nasjonale HIV retningslinjene er nå klare i en ny og revidert utgave. Vedlegg Faglige-retningslinjer-hiv-2016_digital
Norsk forening for infeksjonsmedisin

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2019

De nasjonale hiv retningslinjene er nå klare i en revidert utgave. Vedlegg Faglige retningslinjer for ... for oppfølging og behandling av hiv 2019.pdf
Norsk forening for infeksjonsmedisin

Oppdaterte hiv retningslinjer for 2020

De nasjonale hiv retningslinjene foreligger nå i en oppdatert utgave for 2020. Du kan laste ned utgaven ... Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv
Norsk forening for infeksjonsmedisin

HIV–infeksjon

forårsakes av Humant immunsvikt virus (HIV) som er et retrovirus. Det er 2 hovedtyper, HIV-1 og HIV-2. Vanligst ... Vanligst i Europa er HIV 1, subtype B. I Afrika HIV 1 subtype A, C og D. HIV 2 finnes i Vest–Afrika, Angola
Norsk gynekologisk forening

Pressemelding: Sparing rammer hiv-smittede

Sparing rammer hiv-smittede Det nye LIS anbudet for hiv medisiner pålegger legene å velge anbudsvinneren ... anbudsvinneren for alle nysmittede hiv pasienter så lenge det ikke foreligger medisinske grunner til å velge noe
Norsk forening for infeksjonsmedisin

Amming/morsmelk/mastitt og abscess

kun morsmelk de første seks månedene, med tilskudd av D-vitamin. Barn bør om mulig få morsmelk i hele første ... oversiktene/meta-analysene er observasjonsstudier, da det av etiske og praktiske grunner ikke lar seg gjøre å
Norsk gynekologisk forening

Retningslinjer

retningslinjer Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus Nasjonale faglige retningslinjer ... diagnostikk og behandling av primær immunsvikt Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv (www
Norsk forening for infeksjonsmedisin

Venerologi

of infection with human immunodeficiency virus (HIV) (klinisk forskning) – Sonali Rathour Hansen er kontaktperson ... Universitetssjukehus. Design: Multisenterstudie. De norske HIV-tallene viser at menn som har sex med menn (MSM) som
Norsk forening for dermatologi og venerologi

RAVN - rapporten for 2016

RAVN-fagråd har gleden av å oversende RAVN-rapporten for 2016 Vedlegg Til medlemmer av NFIM. RAVN og RAVN-fagråd ... RAVN-fagråd har gleden av å oversende RAVN-rapporten for 2016 (Resistensovervåking av virus i Norge). Rapporten
Norsk forening for infeksjonsmedisin

Fastlegene og smittevernet, Aavitsland.pdf

• Hygiene på legekontoret• Diagnostikk og behandling er smittevern også• Smitteoppsporing• Varsling ... • c er kontakter per tidsenhet• d er varigheten av smittsomhet• x er andelen mottakelige45

Afrikas kvinner,HIV og graviditet

Universitet i Oslo afrikas kvinner, hiv og graviditet – er mangel på behandling et brudd på menneskerettigheter ... Botswana. Hun er HIV smittet ved fødsel, fordi moren er en av de 40 % gravide som bærer på HIV viruset. Slike
Norsk gynekologisk forening

Afrikas kvinner,HIV og graviditet

Universitet i Oslo afrikas kvinner, hiv og graviditet – er mangel på behandling et brudd på menneskerettigheter ... Botswana. Hun er HIV smittet ved fødsel, fordi moren er en av de 40 % gravide som bærer på HIV viruset. Slike
Norsk gynekologisk forening

31. januar 2014 Sven Young

Vellykket kirurgisk bruddbehandling i lavinntektsland Sven Young ”Orthopaedic Trauma Surgery in Low-Income ... Low-Income Countries. Follow-up, Infections and HIV”. Sven Young har i sitt doktorgradsarbeid tilbakevist
Norsk ortopedisk forening

HIV nyere viten.pdf

HIV – nyere vitenVegard SkogenInfeksjonsmedisinsk seksjon, Infeksjonsmedisinsk seksjon, UNN & ... Group. NEJM 2015Updated results from the Danish HIV Cohort study indicates (with many others) that survival

Arkiv

Faglig veileder for oppfølging og behandling av hepatitt C Olav Dalgard et al www.hepatittfag.no Versjon ... Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv i Norge Bente M. Bergersen et al www.hivfag
Norsk forening for infeksjonsmedisin

Side 1 av 22