Lokalforeninger

April

6. september 2017
 • Styremøte med forberedelse til saker på landsstyremøtet.
  • Lokalforeningenes delegater får landsstyrepapirene 14 dager før landsstyremøtet. Høringssaker som skal opp på landsstyremøtet utsendes fortløpende fra februar til mai.
  • Valgkomiteen informerer om kandidater til verv som velges på årsmøtet og valg av landsstyrerepresentanter for neste periode.
  • Ordstyrer og referent til årsmøtet.
  • Kasserer presenterer regnskap og budsjett for styret.
   - E-post til medlemmene om årsmøtearrangementet. Brev til medlemmer uten digital tilgang.
  • Leder sender ut invitasjon til årsmøtet helst 6 uker før og legger ut følgende på nett:
   Dagsorden
   Valg av styre, støttegruppe, kurskomite og lege-for-lege-ordningen, samt landsstyrerepresentant (-er)
   Kandidater til verv
  • Regnskap, budsjett, revisorberetning og årsberetning legges ikke på nett. Disse dokumentene sendes medlemmene per post/e-post.