Lokalforeninger

Desember

22. august 2017
  • Styremøte.
  • Drøfte temaer på ledersamlingen i januar og ev. forslag fra lokalforeningen til saker som ønskes drøftet på landsstyremøtet.