Lokalforeninger

Februar

6. september 2017
  • Styremøte.
  • Fastsette tid/sted for årsmøtet gjerne mellom april og juni. Tiltredelsestidspunktet er 1. september. Bestille lokale. Ha gjerne et faglig interessant program. Gjør avtale med vedkommende så raskt som mulig.
  • Legge info om årsmøtet ut på nettsiden ev. med påmelding. De lokalforeninger som har Facebooksider kan bruke disse til å annonsere for årsmøtet.
  • For årsberetningen ber styret om innspill fra kurskomité og kollegial støttegruppe og også fra lege-for-legegruppen.
  • Kurskomiteen kontaktes vedrørende ev. årsmøtekurs senest i februar.
  • Innkalling til landsstyremøtet i Legeforeningen sendes ut medio februar. Egen utsendelse kommer fra sekretariatet. Informasjon om landsstyremøtet publiseres i Tidsskriftet nr. 4.
  • Frist for å uttale seg skriftlig til høringssaker som skal behandles på landsstyremøtet er hovedsakelig fire måneder før landsstyremøtet finner sted.
  • Søknad om å arrangere landsstyremøte – kontakt sekretariatet for informasjon.