Lokalforeninger

Januar

6. september 2017
  • Styremøte, herunder drøfte saker som skal tas opp på ledersamlingen og om det er temaer man ønsker behandlet på landsstyremøtet som skal sendes inn til sekretariatet.
  • Legeforeningen sentralt arrangerer ledersamling for alle ledere av foreningsledd i Legeforeningen. For lokalforeningslederne arrangeres det et eget møte to timer før det ordinære møtet starter, slik at man kan drøfte saker av felles interesse.
  • Frist for å fremme lovendringsforslag/innmelding av saker til landsstyremøtet er fire måneder før landsstyremøtet – ca. midten av januar.
  • Leder sender e-post til alle styremedlemmer der de bes informere valgkomiteen (kopimottakere) om de tar gjenvalg eller ikke, så snart avgjørelsen er tatt.