Lokalforeninger

Juni/august

6. september 2017
 • Styremøte hvor det orienteres om viktige saker fra landsstyremøtet.
 • Etter årsmøtet er avviklet, sendes det melding til tillitsvalgt@legeforeningen.no om nytt styre og nykurskomité med kontakt info. Husk å rette kontaktinfo på nettsiden.
 • Det sendes også melding til tillitsvalgt@legeforeningen.no om nyvalgte landsstyremedlemmer med vara til sekretariatet i oddetallsår. Gjøres etter avholdt årsmøte.
 • Primo juni: leder sender ut påminnelse om årsmøtet. Årsmøter bør fortrinnsvis avvikles mellom april og juni.
  • Årsmøtet:  
   • Program m/kontaktpersoner for foredragsholder(ne).
   • Kontakt med lokalet hvor årsmøtet holdes for mat og påmelding.
   • Referenter og møteleder.
 • Invitasjon med påmelding via nettsidene, ev. et telefonnummer
 • Hvert fjerde år er det kommunevalg og det er lurt å drøfte om lokalforeningen ønsker å planlegge helsepolitiske temaer som kan debatteres i valgkampen gjennom medlemsmøter eller åpne møter.

_____________________________________________________________________________

Husk:

Etter valg i oddetallsår innsending av endringsmelding til Brønnøysundregisterene. Husk fødselsnummer på alle styremedlemmene, samt signert brev fra yrkesforeningene om at valg er gjennomført og navn på nye tillitsvalgte (representant og vararepresentant).