Lokalforeninger

Mars

6. september 2017
  • Innkalling til årsmøte sendes seks uker før møtet. Frist for når saker skal være innsendt er fire uker før selve årsmøtet finner sted.
  • Ta med en oppfordring til medlemmene om å stille til valg.
  • Leder ber om bidrag til årsberetning for fjoråret for perioden 1.9. til 31.8. Frist for å sende inn er fire uker før møtet finner sted.
  • Styrerepresentanter for yrkesforeningene sender melding til egne medlemmer via legeforeningen.no med oppfordring om å stille til valg, beskjed om ev. gjenvalg, kontaktinformasjon til valgkomiteen. Styrerepresentanten avgjør om valget gjøres som et epostvalg eller på årsmøte i forkant av lokalforeningens årsmøte.
  • Lokalforeningen er forhandlingspart for fastleger overfor kommunen. Sjekk at styret har den nødvendige kompetanse for dette, eller undersøk om det er behov for kurs for å heve forhandlingskompetansen. AFs og LSAs representanter kan sjekke med sine yrkesforeninger i forhold til skolering.
  • Forespørre medlem@legeforeningen.no om oversikt over døde medlemmer i fjoråret (dette til årsberetningen) og til minnestund over døde medlemmer på årsmøtet.
  • Merk dere frist for påmelding til landsstyremøtet.