Lokalforeninger

November

22. august 2017
  • Styremøte.
  • Lokalforeningsseminar hvor lederne eller styremedlemmer deltar, samt leder/medlem i regionutvalgene. Inntil to personer fra hver lokalforening. Lokalforeningen må betale for deltaker nr. 2.
  • Ansatte i lokalforeningen inviteres med på seminaret.
  • Medlemsmøte.
  • Saker som ønskes tatt opp på ledersamlingen i januar, må sendes inn til sekretariatet.