2016

Nyhetsbrev desember 2016

2. desember 2016
Header til lokalforeningenes nyhetsbrev
 

Formøtet for lokalforeningene før lederseminaret i januar

Kristin Hovland
Kristin Hovland
 

Formøtet blir på Hotell Bristol 18.1. kl. 14:00 – 15:45. Merk dette i forbindelse med billettbestilling. Dette er et møte hvor lokalforeningslederne har anledning til å drøfte aktuelle saker i Legeforeningen.

Det er tradisjon at lederen i Oslo, som er den største lokalforeningen, leder disse møtene. Sekretariatet har forespurt Kristin Hovland og hun har sagt seg villig til dette. Temaer som dere ønsker tatt opp, kan sendes til unni.broter@legeforeningen.no.

Møte for ansatte i lokalforeningene

Møtet som var planlagt for de ansatte, som skulle funnet sted under seminaret på Gardermoen, blir 17. januar i Legenes hus. Invitasjonen er sendt alle lokalforeningenes ledere med anmodning om å videresende programmet til lokalforeningens ansatte/medarbeidere. Denne dagen vil også være nyttig for sekretærer/ansatte som kun arbeider noen få timer per uke for lokalforeningene. De vil få kontakter i sekretariatet, samt nyttig kunnskap om hvordan sekretariatet er organisert og hvem som gjør hva.

Legeforeningen sentralt dekker reise og opphold og middag for deltakerne på kvelden. Se vedlagte invitasjon.

Høringsarbeidet og lokalforeningene

Det vises til drøfting om høringsarbeidet på lokalforeningsseminaret i november. Sekretariatet har gjennomgått rutinene og skal sørge for at lokalforeningene varsles på epost når det foreligger relevante høringer. Det er også viktig å presisere at alle foreningsledd i Legeforeningen kan besvare alle høringer som sekretariatet velger å besvare. Aktuelle høringer og høringsbrev legges fortløpende ut på Legeforeningens høringssider, med de nyeste øverst.

Foredragsbank

Sekretariatet har etter hvert en god oversikt over aktuelle foredragsholdere/innledere. Ta gjerne kontakt for innspill, kontaktinformasjon og bistand ved møter.

Kvinnsland-utvalgets innstilling 1. desember

Kvinnsland-utvalgets innstilling 1. desember
Kvinnsland-utvalgets innstilling forside
 

-Viktige beslutninger tas for langt fra pasientene. Sykehusene må få mer makt lokalt. Dette var Legeforeningens kjernebudskap da Kvinnslands utvalgets innstilling ble lagt frem.

Tre av utvalgsmedlemmene er leger: sentralstyremedlem Christian Grimsgaard, tidl. president Hege Gjessing og indremedisiner Hanne Thürmer. Den videre prosess nå er at innstillingen skal på høring, bl.a. blir Legeforeningen og organisasjonsleddene invitert til å komme med synspunkter.

Kvinnsland-utvalgets innstilling kan kanskje egne som tema på et medlemsmøte til våren?

Innstillingen

Pressemeldingen

Aktuelt i lokalforeningene

2016:

  • Hordaland arrangerte møte om vin til begeistring og bekymring, hvor vinskribent Ingvild Tennfjord snakket om klasereisen og klinikkdirektør/universitetslektor ved Bergensklinikkene Kari Lossius snakket om "Når et snev av lakris, solbær og tobakk, ender opp med skrumplever".
  • Rogaland arrangerte medlemsmøte i november om Digital dialog, ePortal, ekonsultasjon, imebok på nettet, e-kontakt. Hva er det og hva betyr det for deg?
  • Sør-Trøndelag arrangerer førjulskafé med temaet Fornuft og følelser – tar leger rasjonelle valg? De har invitert professor og evolusjonspsykolog Edward Ottesen Kennair til å holde et kreativt og underholdende foredrag. Datoen er 6. desember i Trondheim.
  • Troms legeforening skal ha medlemsmøte 14. desember i Tromsø med to temaer: leger og ledelse – kampen i sykehus og fastlegeordningen. Frode Heldal ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, kommer.

2017:

  • Nordland legeforening inviterer medlemmene til miniseminar om sistehjelp 12. januar i Sandnessjøen. Det tar for seg hvordan vi kan gi helhetlig omsorg til pasientene når livet går mot slutten.
  • 17. januar arrangeres Legefesten 2017. Infeksjonsmedisinsk avdeling i samarbeid med
    Hudavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus inviterer alle leger i Rogaland til fest fredag 20. januar.
  • 20.-21. mars arrangerer Nordland legeforening IA-konferanse i Bodø. IA-konferansen 2017 handler om fremtidens arbeidsliv og hva robotisering, mangfold og midlertidig ansettelser kan bety for arbeidsplassen vår.

Lokalforeningene i media

Finnmark:

Ane Sander Emaus er kåret til årets Finnmarkslege (iFinnmark 12.11.)
Torsdag ble årets Finnmarkslege kåret under et medlemsmøte og festmiddag hos Finnmark Legeforening i Kirkenes.
Paul er bekymret for at nye Hammerfest sykehus bygges for lite (Finnmark Dagblad 15.11.)
- Dagens sykehus er allerede for lite, sier Paul Olav Røsbø, leder i Finnmark legeforening.
Transport og millioner (Finnmarken 18.11.)
Nå er Hammerfest Sykehus under planlegging og utforming. Leder i Finnmark legeforening Paul Olav Røsbø frykter et dårligere tilbud til Vest-Finnmarks befolkning.

Nordland:

Klager inn lege som alderstester asylsøkere (P4 og VG, 6.11.)
Tidligere sjef på barneklinikken ved Ullevål Sykehus, Jens Grøgaard, klages inn til legeforeningens etikkråd for å aldersteste asylsøkere. Det er Nordland Legeforening som står bak klagen.
- Et nytt sykehus på Helgeland bør ikke plasseres i en av byene (NRK Nordland, 17.11.)
Nordland legeforening mener det bør plasseres imellom byene Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen.
Rydder plass for sykehus (Avisa Hemnes 24.11.)
Nordland legeforening mener en plassering i Hemnes er høyaktuell.

Rogaland:

Alle kvinnelige fastleger i Sandnes og Stavanger har fulle lister (Dagsavisen Rogalandsavis, 28.10.)
Jan Robert Johannessen sier han ikke kjent med problemstillingen, men at det er problematisk at man ikke kan finne en fastlege som passer for seg selv, enten det er en kvinnlig eller mannlig fastlege.

Møre og Romsdal:

Influensavaksine til pasienter og helsepersonell (Tidens Krav, 21.11.)
Om hvorfor helsepersonell skal vaksinere seg. Innlegg av Bjarne Storset, leder Møre og Romsdal legeforening m.fl.

Hordaland:

- Ryddejobben er viktigst. Redusere feil medisinbruk (Bergensavisen, 29.11.)
Leder i Hordaland legeforening Gunnar Ramstad mener legene må bli betydelig bedre på å holde pasientene sine reseptlister oppdaterte, og å fjerne medisin som ikke lenger er i bruk fra listene.

Footer for nyhetsbrevet til lokalforeningene
Footer for nyhetsbrevet til lokalforeningene