2016

Nyhetsbrev oktober/november 2016

26. oktober 2016
Header til lokalforeningenes nyhetsbrev
Header for nyhetsbrevet til lokalforeningene

Legers arbeidstid og tid til pasientarbeid

Klokke  

Ny artikkel fra Legeforskningsinstituttet (LEFO), Legers arbeidstid og tid til pasientarbeid i perioden 1994 - 2014, er publisert i Tidsskriftet. Der rapporterer sykehusleger betydelig nedgang i tid til direkte pasientarbeid. Nedgangen var større i perioden 2000 - 2014 enn i perioden 1994 - 2000. Det var marginal endring i andel direkte pasientarbeid for fastleger og privatpraktiserende spesialister. I perioden 1994 - 2014 var den samlede ukearbeidstiden uendret for de fleste leger i Norge.

Seminar for lokalforeningene og regionutvalgene 9. og 10. november på Park Inn, Gardermoen

lokalforeningsseminaret på Park inn Gardemoen

  Seminaret har deltakere fra de fleste lokalforeningene, men det mangler fremdeles påmeldinger fra noen. De konserntillitsvalgte er invitert til å overvære den første bolken med president Marit Hermansen om Iverksetting av nasjonal helse- og sykehusplan og utviklingsplanene; hva skal være de viktigste områdene for Legeforeningen?

Stramt statsbudsjett for 2017

Statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober, og Legeforeningen deltok på høring i Stortinget 20. oktober. Her ble det lagt vekt på at produktivitetskommisjonen har vist at effektiviseringspotensialet i sykehusene langt på vei er tatt ut når man sammenlikner med andre sektorer. Likevel legger sykehusbudsjettet opp til videre effektivisering og innsparing på drift. Det betyr at kvaliteten på pasientbehandlingen blir satt under ytterligere press. President Marit Hermansen pekte på at den nylig avsluttede sykehusstreiken har vist sviktende tillit mellom ansatte og arbeidsgiver. Det ble pekt på at tillit er selve limet i arbeidslivet og en forutsetning for trepartssamarbeidet. Konflikten er ikke løst og det er stor uro i Sykehus-Norge. Det er et vanskelig utgangspunkt for å løse effektiviseringskravene det legges opp til i statsbudsjettet.

Syk sykehusøkonomi

Syk sykehusøkonomi forside  

Er det plass til pasienten i sentrum når sykehusene våre alltid har sparekniven på strupen var inngangen til Legeforeningens og Sykepleierforbundets fellesseminar "Syk sykehusøkonomi". Professor i helseøkonomi, Jon Magnussen, og sykehusdirektør ved St. Olav Hospital Nils Kvernmo pekte på utfordringer ved dagens sykehusøkonomi. Deretter debatterte ledende helsepolitikere som Torgeir Micaelsen (Ap), Kjersti Toppe (Sp) og Kristin Ørmen Johnsen (H) utfordret av president Marit Hermansen og forbundsleder Eli Gunhild By. Den stramme økonomiske styringen av sykehusene er en sak Legeforeningen og Sykepleierforbundet vil følge tett i tiden og fremover.

Sliter du med tidsfrister og hva som skal gjøres når, i lokalforeningen?

Oppland-legeforening  

Oppland legeforening har utarbeidet er årshjul hvor arrangementer og tiltak er listet opp. Dette kan være nyttig også for andre lokalforeninger. Ligger som vedlegg til høyre på denne nettsiden hos Oppland legeforening.

Informativt oppsett av en lokalforenings regnskap og budsjett

Rogaland Legeforening  

Rogaland legeforening har et ryddig regnskap og budsjett oppsett i Sydvesten nr. 2/2016, pdf til høyre på hjemmesiden til Rogaland legeforening. Kan dette være en idé for andre?

Arrangementer i lokalforeningenes regi

Telemark legeforening skal ha medlemsmøte om temaet "Hvordan kan sykehuset samarbeide med fastlegene mht henvisninger?" Det er to innledere: Professor Barthold Vonen og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin Gisle Roksund. Møtet avholdes 14. november kl 19 i Konferansesenteret, Sykehuset Telemark HF, Skien.

Finnmark legeforenings kurs Tiden sårer alle leger setter fokus på legelivet på høstkurset i Kirkenes 10. -11. november. Hvordan overleve og ha et godt liv som lege er ett av spørsmålene man søker svar på.

Oppland legeforening arrangerer Ilsetraseminar i dagene 15. og 16. november.

Rogaland legeforening arranger kurs i normaltariff, regnskap og skatt 17.11. i Stavanger. I tillegg arrangerer de en grunnkurs og andre kurs, se Sydvesten nr.2./16

Østfold legeforening og Østfold idrettsmedisinske forening inviterer til Idrettsmedisinsk juleseminar, 25. november 2016 på Quality hotel i Sarpsborg

Vestfold legeforening skal arrangere medlemsmøte om overdiagnostikk der Gisle Roksund innleder. Møtet finner sted 16. november i Tønsberg.

Lokalforeningene i media

Et utvalg av medieoppslag i lokalforeningene september/oktober

Buskerud:

Skeptisk til rangering (NRK Buskerud 24.10.)
Leder i Buskerud Legeforening Mette Lerfaldet, er skeptisk til nettsiden legelisten.no som gir folk mulighet til å vurdere alle leger i Norge. Når man får negative tilbakemeldingene så er det ikke så enkelt å forholde seg til det fordi man ikke vet bakgrunnen for det, sier hun.

Finnmark:

- Det er ikke medisinsk behov for to fly i Tromsø (Altaposten 9.9.)
Bestillingen til Luftambulansetjenesten er blitt mottatt med sterke protester fra blant annet. Finnmark legeforening.
Samme sak: - Dette burde ikke fylkeslegen gjort (Altaposten 25.9.)
Legestreiken trappes opp (iFinnmark Pluss 15.9.)
Leder Paul Olav Røsbø i Finnmark legeforening legger ikke skjul på at opptrappingen vil merkes, spesielt i et fylke som Finnmark.

Hedmark:

- Dette har jeg ikke fortjent (Glåmdalen 20.9.)
Allmennpraktiserende lege Berit Werner Erichsen fikk tildelt Hedmark legeforenings hederspris

Nordland:

- Utsatt gruppe (Avisa Nordland 7.9.)
Det er ønskelig å øke bemanningen på legevaktene, sier leder i Nordland legeforening, Stian Holmvik.
Helsefolk (Dagens Medisin 8. 9.)
Knut Kjerpeseth, psykiater ved Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset, ble kåret til årets Nordlandsdoktor 2016.
Legeforening ønsker ett sykehus (Brønnøysund Avis 8.9, Helgelendingen, 11.9.)
Styret i Helgelandssykehuset får støtte fra Nordland legeforening i synet på framtidas sykehusstruktur.
Mangel på kvinnelige fastleger er et problem i hele landet (Fremover 12.9. og Avisa Nordland)
I flere store norske byer finnes det ingen kvinnelige fastleger med åpen liste. - Det er et problem, erkjenner Stian Holmvik, leder av Nordland legeforening.
Ønsker ett sykehus (Helgelendingen 12.9.)
Vedtaket om å utrede ett stort akuttsykehus med inntil tre distriktsmedisinske sentre (DMS) er konstruktivt, mener Stian Holmvik, lege og leder i Nordland legeforening.

Oslo:

Svein Aarseth ble årets Oslo-lege (Fagbladet Journalen 12.10.)
Allmennlege Svein Aarseth er årets Oslo-lege 2016. Han får prisen for sitt mangeårige engasjement, blant annet som tillitsvalgt og som forkjemper for helsetjenester til papirløse.

Sør-Trøndelag:

Nå rammes St. Olav av streik (Avisa Sør-Trøndelag 8.9. og Adresseavisen 9.9.)
Lindy Jarosch-von Schweder, leder i Sør-Trøndelag legeforening og lokal streikeleder intervjuet.
Noen pasienter får utsatt behandling (Adresseavisen 10.9.)
Hvis vi rammer dem så beklager vi det. For dette er streiken for pasientene, sier Lindy Jarosch-von Schweder.

Vestfold:

- Merkelig at legen ble ansatt igjen (Tønsbergs Blad 6.10.)
En psykiater kom tilbake i jobb etter han hadde sex med en full og psykisk nedbrutt kvinne. Tom Ole Øren, uttaler at det er en personalsak, og at han kun uttaler seg på generelt grunnlag.
- Alarmerende tall (Sandefjords Blad 9.9. og Gjengangeren og Tønsbergs Blad)
Minst 20 % av pasientene fastlegene i Vestfold henviser til sykehuset for psykiatrisk behandling, blir avvist. - Tallene er alarmerende, mener leder av Vestfold legeforening Tom Ole Øren.

Tidspunkt for lederseminaret 2017

Lederseminaret 2017 finner sted den 18. og 19. januar på Hotell Bristol i Oslo. Seminaret starter kl. 16:00, men det inviteres til en samling for lokalforeningens ledere samme sted kl. 14-15:45.
Footer for nyhetsbrevet til lokalforeningene
Footer for nyhetsbrevet til lokalforeningene