2017

Nyhetsbrev lokalforeningene juli 2017

30. juni 2017
Header til lokalforeningenes nyhetsbrev
Header lokalforeningenes nyhetsbrev
 

Lokalforeningsseminaret 2017

Seminaret finner sted onsdag 8. og torsdag 9. november på Hotell Park Inn på Gardermoen. Vi ber dere sette av dagene allerede nå. Hver lokalforening kan delta med to personer, hvor Legeforeningen sentralt dekker reise og opphold for den ene, mens lokalforeningen må dekke reise og opphold for representant nr. 2. Dersom det tilkommer praksiskompensasjon, dekkes denne av lokalforeningene for begge. Ansatte i lokalforeningene bes merke seg datoene.

Programkomiteen for seminaret består så langt av leder i Oslo legeforening Kristin Hovland og interesserte bes henvende seg til gorm.hoel@legeforeningen.no.

 

Landsstyremøtet – lovendring regionutvalgene

Landsstyremøtet 2017 banner

Regionutvalgene ble debattert i landsstyremøtet i 2016. En arbeidsgruppe utarbeidet en rapport som dannet grunnlag for et lovendringsforslag på landsstyremøtet i 2017. Arbeidsgruppen (Jon Helle, OF, Kirsten Toft, LSA, Tor Severinsen, RUSØ og Kirsten Hovland, Oslo legeforening) foreslo at regionutvalget kan utvide sin sammensetning dersom det kommer frem forslag om dette fra organisasjonsledd eller tillitsvalgte i regionen. Dette anses som nødvendig for å ivareta regionutvalgets formål og/eller geografiske representasjon. Hensikten er økt fleksibilitet i sammensetning av regionutvalgene ut fra de lokale behovene. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Referat fra møte med lokalforeningslederne er utsendt i egen e-post.

 

Arendalsuka 2017

Arendalsuka 2017 gjennomføres i uke 33 fra mandag 14. august til og med lørdag 19. august. Legeforeningen deltar i flere arrangementer, bl.a. den store helsedebatten i regi av Dagens Medisin torsdag 17. august kl. 13.00-15.00. Her deltar helseministeren og flere fremtredende helsepolitikere, samt Legeforeningens president. Aust-Agder Legeforening er medarrangør for et arrangement om forvaltning av offentlig sektor onsdag 16. august.

Program for årets arrangement
 

Valgkampmøte?

Sekretariatet har på bakgrunn av et initiativ fra Rogaland legeforening, utarbeidet i fellesskap med dem, et opplegg til gjennomføring av valgkampmøte før Stortingsvalget i høst. Opplegget ligger som vedlegg til denne e-posten, da vi tror mange kan ha glede av denne skissen til møteopplegg.

 

Presseutspill

Det ble gjennomført en omnibusundersøkelse av Respons Analyse til landsstyremøtet i Ålesund. Flere av funnene i undersøkelsen egner seg for omtale, slik at sekretariatet har laget noen pressemeldinger på funn som kan egne seg til å bli presentert overfor regional/lokalpresse. Undersøkelsen er vedlagt med kommentarer fra Respons analyse, samt forslag til pressemeldinger for utsending. Har dere behov for bistand, ta gjerne kontakt.

 

Årsmøter

Stor aktivitet i lokalforeningene

Hordaland avholdt årsmøte i slutten av mai hvor Gunnar Ramstad ble gjenvalgt som leder. Hordaland inviterte medlemmene med familie på grillmat før temamøtet, og det var mange som hadde en trivelig stund på terrassen på Legenes hus.
Temamøtet behandlet ressursbruk ved alvorlig sykdom.

Therese Sæbøe Strand er ansatt som administrasjonskonsulent.

Rogaland
Det var et godt besøkt årsmøte i byens nye storstue; Kulturhuset. Nytt allmennmedisinsk forskingsfond ble vedtatt opprettet med et beløp første året på 1 million kroner. Jan Robert Johannessen ble gjenvalgt som leder. Deretter var det foredrag med Pellegrino Riccardi. Fredagen ble avsluttet med en middag i Kulturhuset for medlemmer og partnere.

Buskerud
I Buskerud legeforening ble Mette Lerfaldet gjenvalgt som leder. Nærmere 50 fremmøtte deltok på årsmøtet på Kongsberg i mai. Hovedforedraget holdt Kari Sollien, leder i Akademikerne om sykehusstreiken – bakgrunn og utvikling. Magiker og medisinstudent Kristine Hjulstad underholdt og det hele endte med middag med ledsagere.

Daniela Melichova  

Aust-Agder
Egil Hagen er valgt til leder i Aust-Agder legeforening etter Daniela Melichova, som har vært leder de seks siste årene. Arendal var sete for medlems- og årsmøtet. Preben Aavitsland holdt en times innlegg om tilblivelsen av "verdens smittevernlov", der han satt i den norske WHO-delegasjonen og selv hadde ansvaret for å nedfelle lovens formål. Lokalforeningens ærespris ble tildelt Melichova. Kvelden ble avsluttet med middag.

Sør-Trøndelag
Årsmøtet ble holdt på E.C. Dahls Bryggeri. I tillegg til selve årsmøtet var det invitert til foredrag og omvisning på bryggeriet etterfulgt av tapas og sosialt samvær.
Trond Oskar Aamo, avdelingssjef avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital holdt foredraget "Når et snev av solbær og lakris fører til skrumplever". Lindy Jarosch-Von Schweder ble gjenvalgt som leder av lokalforeningen.

Nord-Trøndelag
Ny dato for årsmøtet er satt til 24. august.

 

Landsstyremøtet 2018

Finner sted i Oslo på Soria Moria hotell og konferansesenter i dagene tirsdag 29. mai kl. 10:30 til  torsdag 31. mai kl. 16:00. Vi minner samtidig om at møtet med lokalforeningslederne er mandag 28. mai kl. 18:00, samme sted.

 

Landsstyremøtet 2019 i Kristiansand

Det var Vest-Agder legeforening som trakk det lengste strået i kampen om å arrangere landsstyremøtet 2019. Det finner sted i dagene 4.-6. juni på Scandic Bystranda Hotell.

 

Lokalforeningene i media april – juni

Norgeskart. Illustrasjon: Colourbox.com

Finnmark:

Samarbeid - ikke konfrontasjon (Altaposten 20. 6)
På vegne av styret Finnmark Legeforening, Paul Olav Røsbø, leder Finnmark legeforening viser til den pågående debatten om etablering av fødeavdeling og akuttkirurgi i Alta. Fagmiljøene i Finnmark, både innen primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, er sårbare.

Nordland:

- Ingen vil bygge sykehus på bygda (NRK Nordland 29.5)
- Det er økende skepsis til å bygge nye sykehus mellom byer i stedet for i en by, sier professor. Men legene i Nordland frykter at et bysykehus på Helgeland vil gi et dårligere tilbud til pasientene. Skal man sikre et godt pasienttilbud bør et sykehus ligge midt imellom, som for eksempel Drevja. Da vil alle fått litt lenger vei, men ingen få svært lang vei, sier leder i Nordland legeforening, Stian Holmvik.

Rogaland:

Legene vil ha mer forskning på helsetjenesten i kommunene (Stavanger Aftenblad, 16.6.)
Rogaland legeforening oppretter primærmedisinsk forskningsfond. - Jeg håper fondet kan stimulere til mer og bedre forskning for allmennleger, sier Jan Robert Johannessen, leder i Rogaland legeforening.

Sogn og Fjordane:

Enorme skilnader i kor mykje antibiotika legar skriv ut (NRK Sogn og Fjordane 7.6)
Det er stor skilnad mellom kommunane her til lands på kor mykje antibiotika som blir skrive ut. Det syner samla 2015-tal frå Samhandlingsbarometeret. - Pasientar med lang avstand til sjukehus og apotek kan lettare få tilgang på resept i utkantane enn i tettstadar og byar, i tillegg kan alder på befolkninga ha mykje å seie, meiner leiar i Legeforeningen i Sogn og Fjordane Ronny Cassels, som tvilar på statistikken.

Telemark:

Tilbudet må styrkes i Telemark, Bent Høie! (Dagens Medisin 8.6)
Gisle Roksund, på vegne av Telemark legeforening: Styret i Telemark legeforening ber om at helseministeren i morgendagens foretaksmøte, sikrer og styrker rusbehandlingen i Telemark.

Troms:

Han er kåret til årets doktor i Troms (Troms Folkeblad, 17.6)
Troms legeforening har utnevnt overlege PhD Sveinung Sørbye til Årets Tromsdoktor 2017. Sveinung Sørbye er patolog ved Universitetssykehuset Nord-Norge og får tittelen for sitt arbeid med å bekjempe humant papillomavirus (HPV) i befolkningen.

 

Sekretariatet ønsker dere alle en riktig god sommer og ser frem til en aktiv høst!

Ta kontakt dersom det er noe vi kan bistå dere med!

 
Footer-nyhetsbrev-red-feb-2016
Footer.