2017

Nyhetsbrev lokalforeninger og regionutvalg nr. 1 - 2017

17. mars 2017
Header til lokalforeningenes nyhetsbrev
Header lokalforeningenes nyhetsbrev
 

Landsstyremøte 2017

Ålesund  

Møtet finner sted 30. mai - 1. juni på Rica Parken Hotell i Ålesund.

Frister:

 

Formøte for lokalforeningenes ledere 29. mai

Det arrangeres møte for lokalforeningenes ledere, kvelden før landsstyremøtet åpner, dvs. 29. mai kl. 18–20. Utgifter i forbindelse med dette møtet (en overnatting, en middag og ev. praksiskompensasjon), dekkes av lokalforeningen. Vær obs på dette møtet når det bestilles billetter. Leder i Oslo legeforening, kristin.hovland@legeforeningen.no har påtatt seg å lede dette møtet.

 

Valg av nytt sentralstyre

På årets landsstyremøte, skal det velges president, visepresident, sentralstyremedlemmer og tre varamedlemmer. Valgkomiteen består av Ivar Halvorsen  E-post: ivar.halvorsen@lyse.net, Arne Laudal Refsum og Tilde Broch Østborg.

Andre valg som finner sted på landsstyremøtet, er valg av nytt styre i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger - SOP og nytt styre i Rådet for legeetikk.

 

Bruker vi for mye på helse?

Forside av rapport fra menon  

Fredag 10. mars lanserte Legeforeningen i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund rapporten "Bruker vi for mye på helse? - En vurdering av de offentlige helseutgiftene fra et samfunnsøkonomisk perspektiv". Rapporten er produsert av analysebyrået Menon Economics og avdekker en systematisk diskriminering av helse sammenlignet med andre sektorer.

Bevilgningene til helsesektoren ikke har vært spesielt høye i Norge de siste ti årene, sammenlignet med andre land med tilsvarende høyt inntektsnivå. Rapporten avdekker en diskriminering av helse i tildelinger over statsbudsjettet, ettersom hovedfokuset innen helsesektoren er på å redusere kostnader, i motsetning til andre sektorer der nytteperspektivet veier langt tyngre.

De siste ti årene har investeringer i helsesektoren blitt nedprioritert, noe som ikke er bærekraftig. Selv om arbeidskraften er blitt mer effektiv, så er denne effekten «spist opp» av at man ikke har satset tilstrekkelig på investeringer i teknologi, utstyr og vedlikehold av sykehusbygg. Menon anbefaler at en økt investeringstakt må finansieres med friske midler dersom dagens helsetilbud ikke skal svekkes.

 

Helsepolitisk seminar i Stjørdal

Regionutvalg Midt-Norge arrangerte 2. mars sammen med Helse Midt-Norge det årlige helsepolitiske seminaret i Stjørdal. Årets seminar med tittelen Foretaksmodellen for fall tok utgangspunkt i Kvinnsland-utvalgets innstilling som ble avgitt 1. desember 2016. Utvalgsmedlem Christian Grimsgaard redegjorde mandat, premisser og modellvalg, herunder dissenser om modellvalg. Administrerende direktør i Helse-Midt Norge RHF la frem sine synspunkter om foretaksmodellen. President Marit Hermansen pekte på utfordringene ved dagens modell, og at Kvinnsland-utvalgets utredning ikke har kommet nærmere en bedre styringsmodell som løser utfordringen i sykehusene, bl.a. utfordringer knyttet til medvirkning og medbestemmelse. Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) og visepresident i Legeforeningen Jon Helle holdt også innlegg om situasjonen i sykehusene.

 

Programkomiteen for neste lokalforeningsseminar

Vil du være med i programkomiteen for lokalforeningsseminaret høsten 2017?
Interesserte kan kontakte Gorm Hoel

 

Møter i lokalforeningene

13. mars: Er vi i ferd med å skrote den norske arbeidslivsmodellen? Varsko om den norske modellen. Åpent temamøte, Oslo legeforening

14. mars: Sykehusstreiken - lønnsnemd - hva nå? Tønsberg/Vestfold legeforening

20.-21. mars: Et arbeidsliv i endring - IA-konferansen 2017, Bodø/Nordland legeforening

23.-25. mars: Når flyktninger krysser vår helsetjeneste, kurs i flyktningemedisin, Kautokeino/Finnmark legeforening

29. mars: Legerollen - forvitring og forventning, Den gamle legerollen er forvitret. Hvilke forventninger kan vi ha til den eller de nye? Vårmøte i Trondheim/Sør-Trøndelag legeforening

 

Årsmøter i lokalforeningene

Send oss gjerne møtedatoer for årsmøtene når de foreligger.

Fylke

Dato

Sted

Østfold

1.april

Støtvig hotell, Larkollen

Akershus

24. august

Legenes hus

Oslo

22. august

Legenes hus

Hedmark

24. august

Scandic Elgstua, Elverum

Oppland

   

Buskerud

5. mai

Kongsberg (Sølvsalen)

Vestfold

   

Telemark

Ca. 20. august

Skien

Aust-Agder

   

Vest-Agder

   

Rogaland

9. juni

Konserthuset, Stavanger

Hordaland

23. mai

Legenes hus, Bergen

Sogn og Fjordane

8.-9. september

Alexandra hotell, Loen

Møre og Romsdal

2. september

Geiranger

Sør-Trøndelag

 

Trondheim

Nord-Trøndelag

8. juni

Namsos

Nordland

31. august

Bodø

Troms

9. juni

Scandic Ishavshotell, Tromsø

Finnmark

24. mars

Kautokeino

 

Status – oppgradering av legeforeningen.no

Legeforeningen.no ble gjennomgått i forbindelse med orienteringen for ansatte og ledere av lokalforeningene i Legenes hus 17. og 18. januar. Referatet inneholder et kort sammendrag av:

 • Konsept
 • Innhold
 • Grupperom
 • Leveranse
En finger på en Ipad.  

KONSEPT

Konseptet i oppgradert løsning er basert på brukerintervjuer fra ulike deler av organisasjonen og foreningsleddene, spørreundersøkelse til et representativt utvalg av medlemmene og diverse analyse av legeforeningen.no (besøksstatistikk, brukerundersøkelse fra 2012-2016 m.m.).

Hovedfunn og konsept

 • Mer brukervennlig
  Dagens løsning oppleves å være strukturert etter Legeforeningens organisasjon: Nye nettsider struktureres etter hva medlemmene er ute etter på finne på sidene.
 • Mer oppgavefokusert
  En viktig del av konseptet er å løfte fram de viktigste oppgavene medlemmene er ute etter å løse. Medlemmene er mest opptatt av kurs og informasjon og prosesser rundt videre- og etterutdanning
 • Luftigere og renere uttrykk
  Nettstedet må struktureres om både visuelt og innholdsmessig . Et helhetlig design med bruk av fonter, illustrasjoner, ikoner og bilder skal gjøre nettstedet oversiktlig
 • Mer effektivt å finne frem
  Tilbakemeldingene viser det er vanskelig å finne frem på nettstedet. Tydeligere navigasjon og skille på ulike typer innhold skal gi bedre oversikt. Sidene må oppleves som selvforklarende. Ny søkemotor gir bedre kontroll på selve søket, med enkel tilgang til statistikk og manuell styring hvis nødvendig.
 • Fleksibelt, men konsekvent rammeverk
  Helhetlig og fleksibelt designsystem gjør at ulike innholdselementer kan settes sammen etter foreningenes behov.
 • Ryddigere balanse mellom Legeforeningen og foreningsleddene.
  Foreningsleddenes tilstedeværelse må være tydelig og det må bli lettere å finne informasjon på tvers.
 • Universell utforming
  Et nyutviklet tjenestetilbud må etter lov være universell utformet. Det vil si at vi må legge til rette for at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne.
 • Mobiltilpasset
  Designet er utviklet for å leses på ulike skjermstørrelser (mobil, nettbrett, laptop etc).
 • Personalisering
  Personalisering innebærer å tilby informasjon og aktualitet etter hvem medlemmene er, hvilket fagområde og forening de er medlem av.

INNHOLD

Innholdet i løsningen må struktureres om og tilpasses hvert temaområde Et godt arbeid med innholdet vil også gi bedre treff på søk. Innholdet skal være lett å finne og forstå med et lettfattelig og tydelig språk.

Hvilke utfordringer/behov skal innholdet svare på? For eksempel, vedrørende medlemskap på medlemssidene:

 • Hvorfor være medlem?
 • Hva gjør Legeforeningen for meg?
 • Hvem kan være medlem, hvordan bli medlem?
 • Hvilke medlemsfordeler har jeg?

GRUPPEROM

Dagens grupperom må erstattes a siden nåværende løsning ikke lenger vil bli gitt support/oppgradert.

LEVERANSE

Legeforeningen.no har del-leveranser. I første runde ble innmeldingsskjema lege/student lansert. Neste ut er profilsidene for medlemmene, og det vil bli fortløpende leveranser på nettsiden.

Spørsmål kan rettes til seksjon for nettjenester.

 

Lokalforeningene i media

Finnmark:

Lærer bort flyktningmedisin (Sør-Varanger Avis 24.1.)
23. til 25. mars skal helse- og kommunepersonell fra Kirkenes til Kautokeino for å dele helse-erfaringene fra Kirkenes under flyktningkrisa. Dette er ett av Finnmark legeforenings to årlige kurs.

Hordaland:

Tar opp mye tid. Elever betaler for legetime på nett (Bergensavisen 24.1.)
Siden oppstarten i september har Skolesyk.no hatt legekonsultasjon per video med 500-600 elever på jakt etter fraværsattest. - I desember gikk cirka 20 prosent av øyeblikkelig hjelp-kapasiteten ved legekontorene med til elever som trenger fraværsattest, forteller fastlege og leder i Hordaland legeforening Gunnar Ramstad til BA.

Nordland:

Sistehjelp før døden (Brønnøysunds Avis, 14.1.)
Torsdag fylte over hundre personer møterommet da Nordland Legeforening inviterte til miniseminar i Sandnessjøen om sistehjelp, lindrende behandling og åndelig omsorg når døden nærmer seg.

Tre av ti blir avvist av sykehuset (Avisa Nordland 2.2.)
Hvert år blir rundt 400 barn avvist av barne- og ungdomspsykiatrien ved Nordlandssykehuset. Det utgjør tre av ti av alle henviste.- Det er klart at det er frustrerende når barn og ungdom, som absolutt trenger mer hjelp enn de kan få i kommunehelsetjenesten, blir avvist, beskriver Stian Holmvik, fastlege ved Bodin legesenter og leder av Nordland legeforening.

Bodø best for pasientene (NRK Troms 16.2.)
Nordland Legeforening mener fortsatt at det beste for pasienter i Nord-Norge er at det etableres et såkalt PCI-senter i Bodø. Det sier anestesilege Benjamin Storm fra Legeforeningen. Deres kollegaer i Tromsø gikk i dag hardt ut mot forslaget fra Helse Nord-direktør Lars Vorland

- Det er helt hjerteskjærende. Vi er alvorlig bekymret for framtiden hans Lofotposten, 3.3.)
Unggutt med Marfans syndrom på Svolvær mottak. Det sier Gyri Mentzoni i Refuges Welcome to Vågan om en 17 år gammel gutt som bor på mottaket i Svolvær. Lege og tidligere leder for Nordland legeforening, Margit Steinholt, har lest guttens medisinske papirer. - Det er en alvorlig sykdom som trenger livslang oppfølging. Jeg stiller meg tvilende til at han kan få den type behandling i Kabul slik tilstanden er der nå, sier hun.

Sør-Trøndelag:

St. Olav har avlyst 40 operasjoner (Adresseavisen 12.1.)
Foretakstillitsvalgt ved St. Olav og leder i Sør-Trøndelag legeforening, Lindy Jarosch-von Schweder, sier at situasjonen er krevende også for de ansatte. Hun mener imidlertid at influensasesongen ikke er den eneste årsaken til at sykehuset nå opplever overbelegg. Hun sier at de over lengre tid har opplevd stort trykk av pasienter på sykehuset.

Troms:

Statssekretær til angrep mot UNN-legene på Facebook: - Legger fagligheten sin til side og tviholder på noe de ikke vil dele (Fremover 20.2.)
Jo-Endre Midtbu, leder for Legeforeningen i Troms, mener det er urimelig å stille spørsmål ved UNN-legenes motivasjoner til å være i mot et PCI-senter i Bodø. Han konstaterer at det er krasse ord fra statssekretæren, men ønsker ikke å gå inn i en polemikk med ham.

Footer-nyhetsbrev-red-feb-2016
Footer.