2018

Nyhetsbrev til lokalforeninger og regionutvalg desember 2018

26. juni 2018
Header til lokalforeningenes nyhetsbrev
Header for lokalforeningenes nyhetsbrev

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Sekretariatet ønsker og gi dere alle en stort takk for den innsats dere nedlegger for å ivareta medlemmenes og foreningens interesser. Særlig en stor takk for all innsats hva angår fastlegesituasjonen.

Fastlegedagen 5. desember 2018
Stor oppslutning om fastlegedagen, se video!

Eksempelbilde på et evalueringsskjema
Eksempelbilde på et evalueringsskjema

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å evaluere dagens fastlegeordning. Legeforeningen oppfordrer fastlegene til å delta i evalueringen.

Les mer om evalueringen her 
 
Leder i Akademikerne Kari Sollien sammen med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie etter signering av IA-avtalen. FOTO: Akademikerne.
Leder i Akademikerne Kari Sollien sammen med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie etter signering av IA-avtalen. FOTO: Akademikerne.

IA-avtalen er klar

Ordningen med utvidet egenmelding er videreført i avtalen. Partene understreker betydningen av at denne tas i bruk for å unngå unødvendig belastning av helsevesenet.
 
 

Legeforeningens lederseminar – samling for lokalforeningsledere/regionutvalgsledere/ktv kl. 14-16 på Hotel Bristol, Oslo forut for lederseminaret.

Synspunkter som lokalforeningene og regionutvalgene ønskes drøftet på formøte, sendes til Kristin Hovland kristin.hovland@legeforeningen.no på forhånd. Kristin har påtatt seg å lede denne sekvensen. Lederseminaret avholdes tirsdag 15. januar fra kl. 15.30 til onsdag 16. januar kl. 15:30 på Hotel Bristol i Oslo.

Helseminister Bent Høie Foto: Bjørn Stuedal
Helseminister Bent Høie Foto: Bjørn Stuedal

Helseminister Bent Høie på lederseminaret

President Marit Hermansen orienterer om aktuelle temaer med etterfølgende diskusjon. Helseminister Bent Høie snakker om Hvordan vil en styrket fastlegeordning sammen med spesialisthelsetjenesten bidra til å realisere pasientens helsetjeneste?
Spesialistutdanningen er 100 år og dette markeres.

Andre temaer er blant annet Hva gjør Legeforeningen for å skape en bærekraftig fastlegeordning?

Fullstendig program her.

 

Dato fastsatt for neste lokalforeningsseminar: 14. og 15. november 2019
Stedet er hotel Park Inn, Gardermoen. Fint om dere merker dere tidspunktet i forhold til aktiviteter i egen lokalforening. Sekretariatet minner om at det skal etableres en ny komite for neste års seminar og Thor Severinsen har påtatt seg å lede dette arbeidet. Har du lyst til å bli med, send en epost til ellen.juul.andersen@legeforeningen.no.

God evaluering av seminar for lokalforeninger og regionutvalg og konserntillitsvalgte
Evalueringen av seminaret er god, både opplegg og valg av forelesere får gode evalueringer.
Programkomiteen hadde truffet godt med et program som var både engasjerende og interessant.

 Nobel fredspris -Legeforeningen i fakkeltog

Legeforeningen deltok i fakkeltoget, i anledning utdelingen av Nobels fredspris. I år går prisen til lege Denis Mukwege og Nadia Murad for deres innsats for å bekjempe krigsforbrytelser. Les president Marit Hermansens leder om årets pris her. Trykk for å se filmen her.
   
 Eksempelbilde på et møte
Eksempelbilde på et møte

Flunkende nytt fagstyre er i gang!

Legeforeningen har forsterket sin fagakse. Landsstyret vedtok i mai 2018 de nødvendige lovendringene, og nå er strukturen for et nytt fagstyre og faglandsråd på plass. Les mer...

 

Lokalforeningene i media 

Finnmark:

Loppa mister Ballo og Røsbø (Altaposten 23.11)Både Olav Gunnar Ballo (t.h) og Paul Olav Røsbø har levert oppsigelse til Loppa kommune. Sistnevnte er også leder i Finnmark legeforening. - Vi jobber fram til 1. april, bekrefter Ballo, som ikke legger skjul på at det har nær sammenheng med at administrasjonen ikke har fulgt opp de konkrete varslene og rutinesvikten som avdekkes i tilsynsrapporten.

Harald ble årets finnmarkslege (Altaposten 16.11)
Finnmark legeforening har kåret Harald Gunnar Sunde til årets lege. Han ble i Finnmark, der han har blitt spesialist i allmennmedisin, fastlege i Sør-Varanger og i 2012 medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset 

Den nye klinikksjefen i Alta lover: - Slagpasienter skal få CT-behandling her (iFinnmark Pluss 7.11) Styremedlem Olav Gunnar Ballo i Finnmark legeforening har tidligere krevd at det ved den nye klinikken i Alta må være døgnkontinuerlig CT-beredskap.
 

Bør kansellere anbudsrunden (NRK Finnmark 5.10)
Leder i Finnmark legeforening og Loppa-lege, Paul Olav Røsbø mener at båtambulanseanbudet bør kanselleres. I en pressemelding legger han fram flere punkter som han mener det ikke blir tatt hensyn til. - Anbudet vil medføre reduksjon av kvalitet av tjenesten - selv om vi ser vekk ifra at de ikke vil ha personellet med seg videre.
 

Hedmark og Oppland:

- Vi er bekymret for at det planlagte hovedsykehuset aldri blir noe av (Ringsaker Blad 30.11) Forfatter: Stein Helge Tingvoll (leder, Oppland legeforening), Fredrik Eng (foretakstillitsvalgt, overlegeforeningen, Sykehuset Innlandet) og Marte Kvittum Tangen (leder, Hedmark legeforening)
Legeforeningene i Hedmark og Oppland er bekymret for at økonomi skal styre foran faglighet. Den økonomiske situasjonen i SI er i ferd med å gi befolkningen i Hedmark og Oppland et dårligere spesialisthelsetjenestetilbud, og dette får konsekvenser for hele helsetjenesten i Hedmark og Oppland.

Rammer de svakeste hardest - Slo full alarm på Stortinget om den økonomiske krisen i Sykehuset Innlandet (Østlendingen 16.11)
- Ytterligere nedskjæringer i Sykehuset Innlandet betyr færre sykepleiere og leger på jobb, dårligere pasientbehandling, økt behov for reinnleggelser og større utrygghet for pasientene. Innsparingene rammer de svakeste hardest. Det sier Marthe Kvittum Tangen som er leder i Hedmark Legeforening og Fredrik Eng som er foretakstillitsvalgt for overlegeforeningen i Sykehuset Innlandet (SI). Onsdag var de sammen med leder Stein Helge Tingvoll i Oppland Legeforening på Stortinget.

Oslo:

Bilde inn fra Aftenposten
I dag kan Ullevål sykehus vedtas nedlagt. I morges var det Lucia-tog mot planene (Vårt Oslo 13.12) Lucia-dagen, 13. desember, er gjerne forbundet med lysfest og opptog i barnehage og skole. I dag tok motstandere av nedleggelsen av Ullevål sykehus tradisjonen et steg videre med en markering fra Jernbanetorget til Stortinget. Leder av Oslo legeforening. Kristin Hovland, bar lucia-krone i spissen for et opptog av motstandere mot nedleggelse av Ullevål sykehus.

Oslos bystyre må kreve klare svar fra Helse Sør-Øst (Nye Meninger 24.10)
-Mye er uklart om sykehusutbyggingen i Oslo, skriver Oslo Legeforening. Sykehuset er ikke kommunens ansvar, men innbyggerne som skal bruke sykehuset bor i Oslo. Vi forventer derfor at politikerne i Oslo kommune jobber for å gi innbyggerne det beste tilbudet, skriver leder av Oslo legeforening Kristin Hovland.

Hygienetiltak med trang fødsel. Bør influensavaksine for helsepersonell bli obligatorisk? (Aftenposten, 11.10)
Obligatorisk vaksinasjon er ikke «tvangsvaksinasjon». Vi sier ikke at vi tvangsbeltelegger mennesker i bil heller. Den gode nyheten fra Folkehelseinstituttet er at andelen helsepersonell som tar ansvar og tar influensavaksine har gått kraftig opp. Helsebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), tok i fagbladet til Oslo legeforening til orde for «obligatorisk vaksinasjon» av alle kommunens helsepersonell mot sesonginfluensa.

Sør-Trøndelag:

Misfornøyde mennesker er de beste kundene (Adresseavisen 11.10)
Jo mer nedtrykt og elendig du føler deg, jo mer ønsker du å shoppe og fikse på utseendet. Derfor Nylig gjestet den italienske dokumentaristen Elena Rossini Trondheim. I et samarbeid mellom Sør-Trøndelag legeforening og Norske kvinner sanitetsforening på Litteraturhuset, viste hun fram filmen «The Illusionists». Rossini, som er så vakker at hun nok aldri trenger å fikse på noe, moraliserer ikke over at kvinner og menn fikser på utseendet. Hun er opptatt av hvordan forbrukersamfunnet sørger for at vi alltid vil kjøpe oss vekk fra den vi er.

Vestfold:

Over halvannen million skiller inntektene til fastlegene - dette er grunnen (Tønsbergs Blad 8.11)
Inntektene til fastlegene i Tønsberg spriker.- Det er flere grunner til at det er variasjon i inntekt hos fastlegene, sier Gerd-Synne Tveito Eidnes. Eidnes er selv fastlege i Færder, og er i tillegg nestleder i Vestfold legeforening. 

 
Footer
Footer-lokalforeningsarbeid-september-2018
Footer