Lokalforeninger

September

22. august 2017


Nytt styre tiltrer, leder fordeler arbeidsoppgaver.

  • Leder utarbeider møteplan for valgperioden.
  • Styremøte.
  • Nettredaktør oppdaterer nettsidene med medlemmer i styret (hentes fra CRM-systemet i Legeforeningen), råd og utvalg.
  • Referat fra årsmøtet publiseres på nettsidene etter at dette er godkjent. Omtale av viktige saker fra årsmøtet omtales på nettsiden.
  • Vurdere å sende ut medlemsbrev hvis lokalforeningen har interessante saker på gang.
  • Styremedlemmer og varamedlemmer fyller inn oppdatert informasjon i tillitsvalgtoversikten, slik at det fremgår hvem som er i styret og hvordan styremedlemmene kan kontaktes.
  • Sammensetting og konstituering av regionutvalgene skjer i perioden 1. september til 1. november.
  • Nedsette kurskomité.