Tillitsvalgt
TEMA

Yrkesforeninger

Tillitsvalgte jobber for legenes arbeidshverdag.

Yrkesforeningene er: Allmennlegeforeningen (AF), Norsk arbeidsmedisinsk forening (Naf), Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS), Norsk overlegeforening (Of), Praktiserende spesialisters landsforening (PSL), Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og Yngre legers forening (Ylf).
Sykehuskorridor - Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen Ahus

Er du ny tillitsvalgt? Velkommen!

Logg først inn på Min side for å sikre at du har registrert riktig informasjon. 

Ledelsens hilsen til tillitsvalgte

Temaartikler

Veiledere