Tillitsvalgt
TEMA

Yrkesforeninger

Yrkesforeningene skal arbeide for gode rammebetingelser for det medisinske arbeidet, blant annet lønns- og arbeidsvilkår og organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten.

Er du ny tillitsvalgt? Velkommen!

Logg først inn på Min side for å sikre at du har registrert riktig informasjon. 

Yrkesforeningene er:

Allmennlegeforeningen (AF), Norsk arbeidsmedisinsk forening (Naf), Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS), Norsk overlegeforening (Of), Praktiserende spesialisters landsforening (PSL), Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og Yngre legers forening (Ylf).

Ledelsens hilsen til tillitsvalgte

Temaartikler

Veiledere