Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Temaartikler

Rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs

15. oktober 2019
Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på slike kurs.

Forhandlinger

26. september 2019
Forhandlinger krever forberedelse og etterarbeid, og ikke minst – forankring i medlemsmassen.

Hva er en tariffavtale?

25. september 2019
Tariffavtaler, streik og lock-out er bare noen av begrepene som forhandlingsverdenen er full av. Her kan du lese mer om hva tariffavtaler er, og hvordan begrepene passer inn i det store bildet.

Tillitsvalgtrollen

20. september 2019
Som tillitsvalgt skal man ha rolleforståelse, og evne til å balansere hensyn til enkeltmedlemmer, hensynet til øvrige medlemmer og forholdet til arbeidsgiver.

Tillitsverv i foreningens organer

19. september 2019
Tillitsverv i Legeforeningens avdelinger innebærer at man ofte trer inn i styrevirksomhet. Her kan du lese mer om hva dette innebærer. Lederens og styrets oppgaver er omtalt, tilsvarende årsmøter i avdelingene, og særlig om valg og voteringer.

Tillitsvalgtes personvernplakat

23. januar 2019

Gjennomføring av forhandlinger

29. november 2011

Hovedtariffavtalene

29. november 2011

Avtaler om lønns- og arbeidsvilkår for leger

29. november 2011

Side 1 av 2