Temaartikler

Rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs

Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på slike kurs.
15. oktober 2019

Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på slike kurs.

Dette er regulert i hovedavtalene på de ulike områdene, se nedenfor. Har du ulike arbeidsgivere i ulike tariffområder, er det viktig å være oppmerksom på at retten til fri kun gjelder i det tariffområdet arrangementet relaterer seg til. Dersom det oppstår problemer knyttet til fri for deltakelse, kan du sende e-post til tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no

Stat: Hovedavtalen § 34
Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
KS: Hovedavtalen del B § 3-6
Oslo: Hovedavtalen (Dok. 24) § 16
Virke: Hovedavtalen kap VI § 6-7