Lokalforeningsarbeid

Kontaktpersoner i sekretariatet

Her er en oversikt over hvem som er kontaktperson for din lokalforening.

Regionutvalgene og de konserntillitsvalgte

Kontaktpersoner:

Gorm Hoel - mobil 959 49 365
Marlene Havn Sæther –  mobil 957 97 404
Linda Markham –  mobil 994 17 704

Lokalforeningene

Helse Sør-Øst

Akershus

Kontaktperson: Marlene Havn Sæther –  mobil 957 97 404

Buskerud

Kontaktperson: Marlene Havn Sæther –  mobil 957 97 404

Oppland og Hedmark

Kontaktperson: Stig Kringen –  mobil 417 01 158

Oslo

Kontaktperson: Gorm Hoel – mobil 959 49 365

Vest-Agder og Aust-Agder

Kontaktperson: Stig Kringen –  mobil 417 01 158

Vestfold, Telemark og Østfold

Kontaktperson: Marlene Havn Sæther –  mobil 957 97 404

Helse Midt-Norge

Møre og Romsdal

Kontaktperson: Lisbet T. Kongsvik –  lisbet.kongsvik@legeforeningen.no – mobil 922 44 980

Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord -Trøndelag)

Kontaktperson: Linda Markham – mobil 994 17 704

Helse Vest

Rogaland

Kontaktperson: Lisbet T. Kongsvik – mobil 922 44 980

Hordaland og Sogn og Fjordane

Kontaktperson: Tor Martin Nilsen – mobil 980 36 922

Helse Nord

Nordland

Kontaktperson: Lisbet T. Kongsvik – mobil 922 44 980

Troms og Finnmark

Kontaktperson: Kristoffer Gjelseth Dalbak – mobil 484 25 834