Ansettelsesforhold i lokalforeningene

Innenfor egen budsjettramme har lokalforeningene anledning til å ansette medarbeidere. Ansatte i lokalforeningsledd rapporterer til leder/styret i foreningen og er ikke ansatt i hovedforeningen.

Det er det lokale leddet som innenfor lovpålagte rammer bestemmer vilkårene for ansettelsesforholdet, slik som lønn, pensjonsordning, arbeidstidsordning mv.

Sekretariatet kan bistå ved spørsmål lokalforeningene som arbeidsgivere har i forbindelse med sine ansettelsesforhold. Det vil bli utarbeidet et veiledende dokument som oppsummerer viktige forhold. Veiledningen fås ved henvendelse til HR-sjef i sekretariatet Marte Baumann, marte.baumann@legeforeningen.no.