Redigere eksisterende side

Sidetreet til venstre i Episerver er essensielt når du skal redigere en side som allerede eksisterer.

I treet finner du samtlige sider på ditt nettsted. Du kan ekspandere nodene (klikke på +tegn) slik at du ser hvordan nettsidene hierarkisk er satt opp.

Det første du ser når du entrer en side i redigeringsmodus er blant annet tittel, ingress, felt for forfatter med e-post og bildet som er lastet opp. Hver gang du gjør en endring vil knappen med påskriften "Publisere?" være aktiv i toppen. 

For å redigere brødtekst og øvrige komponenter i artikkelen må du scrolle ned til fanen "Innhold" og redigere blokk(er) som ligger der.

redigere-innhold.jpg