Yrkesforeninger

1. Hva er viktig i rollen?

Takk for at du er tillitsvalgt! Du er Legeforeningens lokale representant, og valgt for å ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte.

Du får:

  • større kompetanse på å drøfte, forhandle, forebygge og løse konflikter
  • muligheten til å hjelpe kolleger og videreutvikle arbeidsplassen din
  • et større nettverk der du jobber og i Legeforeningens organisasjon
  • mer kunnskap om arbeidsplassen din og det norske arbeidslivet

Som tillitsvalgt er det viktig å:  

  • ha god rolleforståelse
  • vektlegge gode relasjoner
  • ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • ha gode kunnskaper om arbeids- og organisasjonslivet

Logg deg gjerne inn og se videoer med president Marit Hermansen og generalsekretær Geir Riise

Tillitsvalgthåndboken er et oppslagsverk, og vi ønsker å gi deg nyttig informasjon om rollen. Håndboken oppdateres fortløpende.
Gi oss gjerne innspill. Du finner også en ordliste som forklarer noen nyttige begreper.  

Legeforeningens sekretariat er her for deg – og hjelper deg! Kontakt gjerne Avdeling for jus og arbeidsliv. Logg deg gjerne inn og se en video om hvilken juridisk bistand du kan få.