Yrkesforeninger

3. Hvordan velges tillitsvalgte?

Her finner du reglene om hvordan tillitsvalgte velges.