Yrkesforeninger

6. Hva gjør jeg når jeg begynner som tillitsvalgt?

Her er hjelp til selvhjelp i hele perioden du er tillitsvalgt.