Yrkesforeninger

6. Hva gjør du når du begynner som tillitsvalgt?

Her er hjelp til selvhjelp i hele perioden du er tillitsvalgt.