Yrkesforeninger

8. Hva gjør du når du slutter som tillitsvalgt?

Her kan du lese om oppgavene dine når du slutter.