Etterutdanning

LEIF

LEIF har vært brukt til å planlegge etterutdanningen i sykehusspesialitetene og til spesialist- og etterutdanningen i allmennmedisin.

LEIF er avviklet.
3. november 2020

Helsedirektoratet har gått over til elektronisk søknadsskjema, og det er ikke lenger mulig å bruke dokumentasjonen fra LEIF i en søknad om spesialistgodkjenning i allmennmedisin. I det nye søknadsskjemaet i Altinn er det mulig å mellomlagre informasjon.

Ny spesialistforskrift ble vedtatt 8. desember 2016. I ny spesialitetsstruktur skal programmet Dossier benyttes i planlegging av utdanningsplaner.