Utdanning

Godkjente psykoterapiveiledere

Oversikt over godkjente psykoterapiveiledere per 12. januar 2021

Innen barne- og ungdomspsykiatri finnes det én type godkjenning som psykoterapiveileder siden 1989. Innen psykiatri fantes det tidligere én type godkjenning som psykoterapiveileder, mens det siden 2005 finnes tre forskjellige typer godkjenninger. Den opprinnelige godkjenningsordningen for psykoterapiveiledere i psykiatri er siden 2005 benevnt som psykodynamisk psykoterapi, mens de to helt nye godkjenningsordningene siden 2005 er gruppepsykoterapi og kognitiv psykoterapi.

I gruppepsykoterapi er det kun gitt to godkjenningen etter 2014, en i 2016 og en i 2020.  I barne- og ungdomspsykiatri er det kun gitt sju godkjenninger etter 2012, og kun to godkjenninger totalt etter 2015.

Etter 2015 er altså de aller flest godkjenninger gitt i psykodynamisk psykoterapi og i kognitiv psykoterapi, og etter 2017 er alle godkjenninger kun gitt i disse to ordningene, med unntak av den ene godkjenningen i gruppepsykoterapi i 2020.

I 2019 ble det godkjent sju psykoterapiveiledere, herav fire godkjenninger i kognitiv psykoterapi og tre godkjenninger i psykodynamisk psykoterapi.

I 2020 ble det godkjent 14 psykoterapiveiledere, herav fem godkjenninger i kognitiv psykoterapi, åtte godkjenninger i psykodynamisk psykoterapi og én godkjenning i gruppepsykoterapi.

Merk at listene kan inkludere leger som ikke lenger har gyldig autorisasjon/lisens som lege. Dersom legens fødselsdato og etternavn, eller HPR-nr (ID-nr i helsepersonellregisteret), er kjent, bør både autorisasjonsstatus (med datoer) og spesialistgodkjenninger (med dato for godkjenning) sjekkes her.

Her finner du en historisk oversikt over antallet godkjente psykoterapiveiledere hvert år.