Utdanning

Godkjente psykoterapiveiledere

Oversikt over godkjente psykoterapiveiledere per 1. november 2019

Innen barne- og ungdomspsykiatri finnes det én type godkjenning som psykoterapiveileder siden 1989. Innen psykiatri fantes det tidligere én type godkjenning som psykoterapiveileder, mens det siden 2005 finnes tre forskjellige typer godkjenninger. Den opprinnelige godkjenningsordningen for psykoterapiveiledere i psykiatri er siden 2005 benevnt som psykodynamisk psykoterapi, mens de to helt nye godkjenningsordningene siden 2005 er gruppepsykoterapi og kognitiv psykoterapi.

I gruppepsykoterapi er det kun én godkjenning etter 2014, og denne ble gitt i 2016.  I barne- og ungdomspsykiatri er det kun sju godkjenninger etter 2012, og kun to godkjenninger totalt etter 2015.

Etter 2015 er altså de aller flest godkjenninger gitt i psykodynamisk psykoterapi og i kognitiv psykoterapi.

Så langt i 2019 har vi per oktober 2019 kun registrert tre godkjent psykoterapiveiledere, to godkjenninger i psykodynamisk psykoterapi gitt hhv. 29. april og 17. oktober 2019 og én godkjenning i kognitiv psykoterapi gitt 17. oktober 2019.

Merk at listene kan inkludere leger som ikke lenger har gyldig autorisasjon/lisens som lege. Dersom legens fødselsdato og etternavn, eller HPR-nr (ID-nr i helsepersonellregisteret), er kjent, bør både autorisasjonsstatus (med datoer) og spesialistgodkjenninger (med dato for godkjenning) sjekkes her.

Her finner du en historisk oversikt over antallet godkjente psykoterapiveiledere hvert år.