Utdanning

Godkjente psykoterapiveiledere

Oversikt over godkjente psykoterapiveiledere per 5. desember 2022

Innen barne- og ungdomspsykiatri finnes det én type godkjenning som psykoterapiveileder siden 1989, som veileder i psykodynamisk psykoterapi for barn og unge, mens det siden 2018 også er innført en ny godkjenning i kognitiv adferdsterapi (KAT) for barn og unge, men de tre første godkjenningene i dette ble først gitt i 2021.

I 2021 ble det i barne- og ungdsomspsykiatri godkjent totalt sju veiledere, herav fire godkjenninger i psykodynamisk terapi og altså tre godkjenninger i den nye typen godkjenning, kognitiv adferdsterapi (KAT) som hittil er de eneste godkjenningene av denne typen. Før 2021 hadde det ikke vært noen godkjenninger som veiledere i barne- og ungdomspsykiatri siden 2017 i noen av de to ordningene.

Innen psykiatri fantes det frem til 2005 én type godkjenning som psykoterapiveileder, mens det siden 2005 finnes tre forskjellige typer godkjenninger. Den opprinnelige godkjenningsordningen for psykoterapiveiledere i psykiatri er siden 2005 benevnt som psykodynamisk psykoterapi, mens de to helt nye godkjenningsordningene siden 2005 er gruppepsykoterapi og kognitiv adferdsterapi.

I gruppepsykoterapi er det kun gitt to godkjenninger etter 2014, en i 2016 og en i 2020. 

Etter 2017 er de aller flest godkjenninger i psykiatri gitt i psykodynamisk psykoterapi og i kognitiv adferdsterapi. Alle godkjenninger i psykiatri etter 2017 er kun gitt i disse to ordningene, i tillegg til den ene godkjenningen i gruppepsykoterapi i 2020.

I 2019 ble det godkjent sju psykoterapiveiledere, herav fire godkjenninger i kognitiv adferdsterapi og tre godkjenninger i psykodynamisk psykoterapi.

I 2020 ble det godkjent 14 psykoterapiveiledere, herav fem godkjenninger i kognitiv adferdsterapi, åtte godkjenninger i psykodynamisk psykoterapi og én godkjenning i gruppepsykoterapi.

I 2021 ble det godkjent totalt 13 psykoterapiveildere, fire i BUP psykodynamisk psykoterapi, tre i BUP KAT (se øverst på siden), fem godkjenninger i psykiatri kognitiv adferdsterapi og én godkjenning i psykodynamisk psykoterapi.

Så langt i 2022 er det godkjent totalt ti psykoterapiveildere, fem psykoterapiveiledere i psykiatri psykodynamisk psykoterapi, tre i psykiatri kognitiv terapi og to psykoterapiveiledere i BUP psykodynamisk psykoterapi.

Merk at listene kan inkludere leger som ikke lenger har gyldig autorisasjon/lisens som lege. Dersom legens fødselsdato og etternavn, eller HPR-nr (ID-nr i helsepersonellregisteret), er kjent, bør både autorisasjonsstatus (med datoer) og spesialistgodkjenninger (med dato for godkjenning) sjekkes her.