Godkjente psykoterapiveiledere

Psykoterapiveileder i barne- og ungdomspsykiatri

Sist oppdatert 18.7.2022

Merk at listen kan inkludere leger som ikke lenger har gyldig autorisasjon/lisens som lege. Dersom legens fødselsdato og etternavn, eller HPR-nr (ID-nr i helsepersonellregisteret), er kjent, bør både autorisasjonsstatus (med datoer) og spesialistgodkjenninger (med dato for godkjenning) sjekkes her.

Merk at listen inkluderer to forskjellige typer godkjenninger som psykoterapiveileder BUP, både det som tidligere var den eneste godkjenningsordningen, i BUP - psykodynamisk psykoterapi, og godkjenninger i BUP - KAT (kognitiv adferdsterapi), hvor vi fikk de tre første godkjenningene i 2021.

Godkjente psykoterapiveiledere i barne- og ungdomspsykiatri per 18. juli 2022:

Totalt er det før 2021 31 gyldige godkjenninger, hvorav seks i 2012, en i 2013, to i 2015 (i tillegg er det en godkjent i 2015 som er over 80 år og som derfor er tatt bort fra listen), en i 2016, en i 2017, deretter ingen før 2021 hvor det er gitt fire godkjenninger som veileder i BUP psykodynamisk terapi og tre godkjenninger i BUP KAT (kognitiv adferdsterapi), hvor de første godkjenningene er gitt i 2021. Så langt i 2022 er det kun gitt en godkjenning som veileder i BUP psykodynamisk terapi og ingen godkjenninger i BUP KAT.

Almås, Aud Marie
Berdal, Bettina Beil
Bergland, Renate Robstad
Brænne, Kjersti
Djupesland, Kirsten
Dysthe, Johannes Barstad
Emblemsvåg, Eli-Regine (godkjent i 2017, også godkjent i BUP KAT i 2021)
Grøholt, Berit
Halvorsen, Inger M.
Hartviksen, Grete
Havmøller, Linda
Hjelle, Helle Gjerde (kun godkjent i BUP KAT i 2021)
Hovland, Jonny
Haaland, Guri
Indredavik, Marit Sæbø
Jackson, Kirsti
Johansen, Rune
Kveldstad, Marianne
Larsen, Bernt Arne
Lund, Terje
Omar, Neshan
Næss, Per Olav
Ouren, Torill Sandvik
Rustad, Anne-Kristin
Raaholt, Mette Flessum
Skjønsberg, Ingeborg Kathrine Horgen
Skårset, Geir Sveinung
Sletner, Torkel Helge
Snoek, Jannike Engelstad
Solberg, Berit Skretting
Svendsen, Brit Kveim
Sørbye, Øystein
Søvik, Kjerstin Mæland
Tallberg, Björn Peter Urban
Ulberg, Randi
Wergeland, Gro Janne (kun godkjent i BUP KAT i 2021)
Wetterhus, Anne Grethe
Wilhelmsen, Nina
Ødegaard, Axel G.