Godkjente psykoterapiveiledere

Psykoterapiveileder i barne- og ungdomspsykiatri

Sist oppdatert 8.7. 2019

Merk at listen kan inkludere leger som ikke lenger har gyldig autorisasjon/lisens som lege. Dersom legens fødselsdato og etternavn, eller HPR-nr (ID-nr i helsepersonellregisteret), er kjent, bør både autorisasjonsstatus (med datoer) og spesialistgodkjenninger (med dato for godkjenning) sjekkes her.

Godkjente psykoterapiveiledere i barne- og ungdomspsykiatri:

16.02.2017 er dato for siste registrerte godkjenning
Totalt 32 godkjenninger, hvorav 3 i 2015, 1 i 2016 og 1 i 2017

Almås, Aud Marie
Berdal, Bettina Beil
Brænne, Kjersti
Dysthe, Johannes Barstad
Emblemsvåg, Eli-Regine
Grøholt, Berit
Halvorsen, Inger M.
Hartvig, Pål
Hartviksen, Grete
Hovland, Jonny
Haaland, Guri
Indredavik, Marit Sæbø
Jackson, Kirsti
Johansen, Rune
Kveldstad, Marianne
Larsen, Bernt Arne
Lund, Terje
Omar, Neshan
Næss, Per Olav
Ouren, Torill Sandvik
Rustad, Anne-Kristin
Raaholt, Mette Flessum
Skjønsberg, Ingeborg Kathrine Horgen
Skårset, Geir Sveinung
Sletner, Torkel Helge
Snoek, Jannike Engelstad
Solberg, Berit Skretting
Sørbye, Øystein
Søvik, Kjerstin Mæland
Tallberg, Björn Peter Urban
Ulberg, Randi
Wetterhus, Anne Grethe
Wilhelmsen, Nina
Ødegaard, Axel G.