Godkjente psykoterapiveiledere

Psykoterapiveiledere i psykodynamisk psykoterapi

Merk at listen kan inkludere leger som ikke lenger har gyldig autorisasjon/lisens som lege. Dersom legens fødselsdato og etternavn, eller HPR-nr (ID-nr i helsepersonellregisteret), er kjent, bør både autorisasjonsstatus (med datoer) og spesialistgodkjenninger (med dato for godkjenning) sjekkes her:

https://register.helsedirektoratet.no/Hpr

Godkjente psykoterapiveiledere i psykodynamisk psykoterapi:

206 godkjente totalt (herav 177 under 80 år), hvorav 7 godkjente i 2014, 3 i 2015, 6 i 2016, 13 i 2017, 7 i 2018, 3 i 2019, 8 i 2020, 1 i 2021 og 2 så langt i 2022.

Alsos, Mette V.
Amlo, Svein
Andenæs, Amund Meidell
Andersen, Hanne Naimi Skei
Austad, Arne
Banach, Grazyna
Barth, Karin
Bartnes, Einar
Behrens, Kay
Bekken, Kari
Birkenæs, Astrid
Bjerke, Espen
Bjørnelv, Sigrid
Bomann-Larsen, Liv
Brandtzæg, Kjersti Melland
Bratlie, Synnøve
Bua, Inger Marie
Bubenaite, Gintare
Bygholm, Hanne
Børven, Britt Louise
Caille, Philippe H. R.
Ciapaite, Evelina
Clementsen, Mildrid
Collett, Espen Robert
Coucheron, Dag Anders
Dieserud, Fredrik
Djerv, Lasse
Dokka, Helge Skard
Downing, John William
Dyrseth, Iselin
Dysthe, Johannes Barstad
Eckhoff, Eivind
Ekeberg, Iulia
Ekeberg, Øivind
Ellefsen, Emly Pape
Emhjellen, M.Ingeborg
Fekjær, Hans Olav
Fink, Tor Christopher
Finseth, Frode
Flemmen, Anne Lise Myrset
Flesjø, Petter Andreas
Fløystad, Bjarne
Foshaug, Elin
Friis, Svein
Føyn, Per Arne
Faanes, Anne Mediaas
Gabrielsen, Greta Siv
Gehrmann, Cornelia
Gilbert, Sidsel K.
Glad, John William
Gruodis, Gintas
Gude, Tore
Guldahl, Einar Morten
Guldberg, Cato Andreas
Guldvog, Ingrid Dahl Bratlie
Gummedal, Ida
Guttormsen, Gro L.
Hallgrimsson, Olafur
Hansen, Kirsti
Hansen, Thorkil
Hanssen, Bjørn
Hanssen, Sten Owe Rune
Hatto, Christopher
Hauge, Steinar Magne
Haugerud, Helge
Haugsgjerd, Svein Fredrik Ing
Hedemark, Helene C.
Heggen, Fred Arne
Hegland, Gro Elise
Hjorteset, Ingebrigt E.
Holst, Trygve
Hope, Maria
Horn, Kjetil
Horneland, Marthe
Houge, Philippa Anne
Hummelsund, Tor Øyvind
Huneide, Henning Aleksander
Huneide, Linda Elisabet
Husby, Heidi
Huseby, Tormod
Hylland, Aase
Hytten, Karsten
Høbye, Kirsten
Høivik, Magnhild Singstad
Haartveit, Gunvor Maria
Haave, Marit
Irgens, Audun
Isachsen, Merete
Island, Thor Kristian
Iversen, Ingolf Franc
Jacobsen, Harald E.
Jepsen, Ellen Kirstine Kjærulff
Johansen, Mette Marita
Johansen, Rune
Johnsen, Einar
Jørgensen, Steinar
Jørstad, Eline Kalsnes
Kaldestad, Eystein
Kanter, Harald
Kjus, Solfrid
Kleppe, Harald
Klouman, Regina Mohn
Knutsen, Per
Knutsen, Petter Helge
Knutsen, Tormod
Lande, Bjørn
Lande, Solveig O. Bugge
Lange, Jon
Lauvsnes, Lilliana-Paula
Lea, Per Martin
Leira, Anne Marie
Leland, Rønnaug
Leseth, Knut Halfdan
Lindstad, Anne Grethe
Lorentzen, Steinar
Lystrup, Schack Rune
Lølandsmo, Agnete L.
Magerøy, Kirsten Elisabeth
Medhus, Asgeir
Melheim, Ingrid Karin
Mitic, Svetlana
Mondrup, Inger Lise
Myhrvold, Reidun
Mällberg, Elisabeth Veyret
Nielsen, Svend-Ole
Nigar, Solfrid
Nissen, Terje Aleksander
Nissen, Trygve
Nordbø, Egle
Notø, Lorentz Erling
Nygård, Mette Louise
Næss, Sigrid
Olsen, Annikken
Olsen, Tatiana Vladimirovna
Olsson, Stig
Onsrud, Lars
Opdal, Lars Christian
Oskarsson, Kirsti H.
Platou, Waldemar Stoud
Rahn, Robert
Refnin, Inge Bjarte
Reier, Inger Elisabeth
Rekvig, Jan Eyvind
Restan, Asbjørn
Ringdal, Esther Beata
Rolstad, Martin
Roness, Atle
Rosenlund, Anne Marit
Ruud, Torleif
Rygh, Odd Jørgen
Røstum, Ola
Røvik, Jan Ole
Røvik, Tori Anne
Saliy, Irina Vatalievna
Sandlien, Britt Kruger
Sandve, Heidrun
Sandvik, Per
Schjønsby, Mintje Anne Sybesma
Selle, Morten S.
Shaygani, Shahram
Sjaastad, Mary Cosgrove
Skjerven, Tone Ingunn
Skjold, Anne Kristin Dale
Skjønsberg, Ingeborg Kathrine Horgen
Skårderud, Finn
Sleire, Bernt Halvard
Sletner, Torkel Helge
Solheim, Karin Owren
Sortland, Dace
Spiesmacher, Ilka
Steen, Ragnhild
Steenfeldt-Foss, Otto Waldemar
Stokkeland, Jon Morgan
Stokkeland, Lilian Mortensen
Strand, Jardar
Straand, Torbjørg
Størset, Rune
Sundar, Heidi Elisabeth
Svartberg, Martin
Sæbø, Marit
Sæther, Trude Nanette
Sørensen, Tom
Sørlie, Tore
Therkelsen, Bjørg Palm
Thorvik, Arne
Thu, Kjartan
Thue, Elisabeth
Thuve, Eivind
Tjora, Elisabeth
Torvanger, Merete Sæbø
Tuseth, Kari
Tveit, Anne Margrethe
Ulberg, Randi
Ulvestad, Dag Anders
Ursin-Holm, Øivind
Vaglum, Per Jørgen Wiggen
Vanberg, Morten Chr.
Varvin, Sverre
Vatshelle, Åse
Vik, Bodil
Vik, Ragnhild
Vågen, Randolf Terje
Walle, Svein
Wallø, Inger Johanne
Weisæth, Lars
Welander, Kristin Margrethe
Wilberg, Gry Hege
Waal, Helge
Ørbeck, Liv
Østberg, Bjørn
Østrem, Anki Christine
Ånestad, Gaute