Kompetanseområder

Alders- og sykehjemsmedisin

Det er et stort behov for å utvikle fagfeltet alders- og sykehjemsmedisin for å kunne møte stadig flere eldre menneskers behov for adekvate helsetjenester når demografien endrer seg slik som forventet.

For å oppnå godkjenning i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin skal spesialisten tilegne seg den kunnskap, de ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å arbeide med eldre pasienter både i institusjon og fastlegepraksis. Dette vil være pasienter med komplekse problemstillinger og mange av dem vil være ved livets slutt.

Regler for godkjenning av kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin

Obligatorisk fra 1.1.2017

Revidert og godkjent i Fagstyret 23.03.2022