Alders- og sykehjemsmedisin

Godkjente i kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin

Oppdatert per 7.1. 2021, med siste godkjenning gitt 24.11. 2020, totalt 41 gyldige godkjenninger.

Av disse godkjente er 27 godkjente spesialister i allmennmedisin, fem i indremedisin, tre i anestesiologi, tre i fysikalsk medisin og rehabilitering, to i geriatri, to i samfunnsmedisin og en i hver av spesialitetene arbeidsmedisin, urologi, infeksjonssykdommer, onkologi og nevrologi. Disse 41 godkjente i dette kompetanseområdet har altså totalt 47 spesialistgodkjenninger.

Av de 41 godkjente er 22 medlemmer av Af, ni i LSA, seks i Of, en i Namf, en i LVS, mens to ikke er medlemmer av Legeforeningen (disse er tidligere medlemmer).

Av de 41 godkjente er 24 medlemmer av NFA, fire i Norsk indremedisinsk forening, tre i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, to i NORSAM, to i Norsk geriatrisk forening, mens det er ett medlem i hver av en rekke andre fagmedisinske foreninger.

 

Aune, Anne
Austbø, Ingvil Kleven
Bang, Torill Floa
Bollig, Georg
Bræin, Kjell
Bøhm, Ragnhild Eikaas
Dybdahl, Lise Heidi
Enoksen, Kjellaug
Ester, Anette
Fiske, Mari
Fosse, Anette
Gathen, Linda Johansen
Geelmuyden, Ivan Alexander
Granli, Eva Therese
Gunnarson, Dagrun
Hannisdal, Gunvor
Heald, Margaret Anne
Huseby, Astrid Elisabeth Bettum
Husebø, Bettina Elisabeth F.S.
Huurnink, Aart
Hægstad, Lars Kåre
Jovanovic-Secic, Mira
Kielland, Geir
Kleiven, Anne Sinnes
Lichtwarck, Bjørn
Lyngmo, Inga M.
Myhre, Jan
Nitter, Wenche Hilde
Olsson, Svein-Jørund
Ore, Stephan
Sanaker, Harald
Sletvold, Bjørn
Storaker, Anne-Marit
Strandberg, Guro Åshild Grimstad
Sudkamp, Stephan
Söderholm, Eva Freysdotter
Thorsen, Anna Maja Holm
Vangsnes, Kari
Vegstein, Iwona
Vossius, Corinna Elisabeth
Åmdal, Gerd Torbjørg