Alders- og sykehjemsmedisin

Sakkyndig komité i Alders- og sykehjemsmedisin

Komiteens mandat er å utarbeide nærmere bestemmelser for gjennomføring av de vedtatte utdanningsregler, vurdere søknader fra leger om godkjenning og ellers overvåke kvaliteten på utdanningen i kompetanseområdet, herunder etablering av nødvendige kurs. Gjeldende komité er oppnevnt fra 1. januar 2019


Sakkyndig komité i Alders- og sykehjemsmedisin

Profilbilde
Leder
Fosse, Anette
Profilbilde
Medlem
Holand, Nils Jacob
Profilbilde
Medlem
Nitter, Wenche Hilde
Profilbilde
Medlem
Ommundsen, Nina
Profilbilde
Medlem
Stensson, Margrete
Profilbilde
Varamedlem
Enoksen, Kjellaug
Profilbilde
Varamedlem
Hannisdal, Gunvor
Profilbilde
Varamedlem
Sanaker, Harald