Godkjente i kompetanseområdet i allergologi

Oppdatert per 18.1. 2022, med sist registrerte godkjenning per 13.1.2022 som per mars 2023 fortsatt er den siste registrerte godkjenningen.

Det er i kompetanseområdet allergologi godkjent 15 i 2014, 65 i 2015, 6 i 2016, 1 i 2017, 3 i 2018, 1 i 2019, 2 i 2020, 3 i 2021 og 1 så langt i 2022, totalt 97 godkjenninger. En av de godkjente i 2015 døde i 2021.

Av de 96 godkjente i kompetanseområdet allergologi er 39 godkjente spesialister i barnesykdommer, 28 i øre-nese-halssykdommer, 16 i indremedisin, 13 i lungesykdommer, 11 i hud- og veneriske sykdommer, fire i allmennmedisin (som alle er Of-medlemmer, tre av disse er medlemmer av Norsk barnelegeforening og en er medlem av Norsk indremedisinsk forening, ingen er medlemmer av verken Af eller NFA) og én i hver av spesialitetene anestesiologi, arbeidsmedisin, fordøyelsessykdommer og infeksjonssykdommer. Disse 96 legene har altså minst 115 spesialistgodkjenninger totalt.

Av de 96 godkjente er 51 medlemmer av PSL, 36 i Of, en i LVS, og de fire øvrige er ikke medlemmer av Legeforeningen (hvorav tre er tidligere medlemmer). De aller fleste godkjente i allergologi er medlemmer av de fagmedisinske foreningene som tilsvarer de fem dominerende spesialitetene nevnt foran, og bare to er medlemmer av andre fagmedisinske foreninger enn disse fem største som er nevnt foran, hhv arbeidsmedisin og fordøyelsessykdommer. Ingen av de godkjente i kompentanseområdet allergologi er medlemmer av verken Af, LSA, NFA eller NORSAM.

Alnæs, Marie Bjørbak
Andreassen, Berge Severin
Antonsen, Olaf Harald
Bakkeheim, Egil
Berents, Teresa Victoria Løvold
Bolle, Roald
Bø, Knut Olav
Carlsen, Karin Cecilie Lødrup
Closs, Ole
Danielsen, Helge Erik
Dinparvar, Darjosh
Dizdarevic, Edin
Dollner, Ralph Herbert
Dotterud, Lars Kåre
Dølvik, Sverre
Døsen, Liv Kari
Eriksson, Jens Christian Haug
Eskeland, Øystein
Evjenth, Bjørg
Frostad, Anne Hansine
Gjellan, Mikal
Gravelsæter, Martha
Gurvin, Mette
Halvorsen, Trine Lilly
Haraldsen, Cathrine
Hemiö, Kalle
Herland, Eirik
Holme, Jan Ivar
Hübner, Malte Sebastian Robert
Härkönen, Marja Leena Anneli
Håland, Geir
Jørstad, Stein-Øyvind
Katle, Elin-Johanne
Kolsrud, Espen
Kramer, Jan
Kvenshagen, Bente
Lavold, Elisabeth
Lied, Gülen Arslan
Lier, Per Arve
Lindvik, Helene
Mahler, Vera Ingeborg
Matthews, Norunn Iren Lindbak
Mikalsen, Ingvild Bruun
Moe, Nina
Moen, Anders
Morrison, Kirsten Eva Annedore
Myhre, Kurt Inge
Myhre, Lena Olena
Myrvoll, Elin Alise
Navasaityte, Dalia
Nerheim, Olav-Øistein
Njå, Frode
Olafsen, Frøydis
Ott, Heidi K. Mykkelbost
Parfieniuk, Katarzyna
Pester, Ulrike Sylvia
Pettersen, Morten
Rahman, Soheila
Reier-Nilsen, Tonje
Rentzos, Georgios
Ringen, Lars Gisle Heiberg
Rolfsjord, Leif Bjarte
Rolke, Heidi Cathrine Berg
Rød, Gisle
Sadiq, Ahmed Rizwan
Skrindo, Ingebjørg
Skaansar, Kjetil
Slørdahl, Sverre
Slåstad, Siri
Smidesang, Ingeborg
Solheim, Einar
Steinsvik, Eivind Andreas Svaboe
Stoll, Richard Johannes
Storaas, Torgeir
Stylianou, Eva
Sue-Chu, Malcolm
Sævarsson, Thorarinn Ørn
Søreide, Atle Kristian
Sørensen, Martin
Søyland, Anne Kjerstin Wasenius
Tveiten, Lars
Tøndell, Anders Sebastian
Törpel, Jörg
Vadla, Jan Harald Erik
Valle, Trond
Vartdal, Liv Sofie
Vigen, Astri
Vindenes, Hilde Kristin
Volden, Karin Stang
Vaagland, Hogne
Wilhelmsen, Villum
Zadig, Erik
Øymar, Knut Asbjørn
Aag, Solrun Alida
Aas, Marianne Hanneborg
Aaserud, Laila Hovind