Allergologi

Sakkyndig komité

Komiteens mandat er å utarbeide nærmere bestemmelser for gjennomføring av de vedtatte utdanningsregler, sørge for etablering av nødvendige kurs, vurdere søknader fra leger om godkjenning og ellers overvåke kvaliteten på utdanningen i kompetanseområdet.

Sakkyndig komiteen i Allergologi

profilbilde
Leder
Torgeir Storaas
profilbilde
Medlem
Eva Stylianou
profilbilde
Medlem
Elin-Johanne Katle
profilbilde
Medlem
Siri Slåstad
profilbilde
Medlem
Martin Sørensen
profilbilde
Varamedlem
Per Arve Lier
profilbilde
Varamedlem
Karin Cecilie Lødrup Carlsen
profilbilde
Varamedlem
Hilde Kristin Vindenes