Kompetanseområder

Smertemedisin

Langvarige smerter er et utbredt helseproblem. I flere norske epidemiologiske studier rapporterer 25 - 30 % av den voksne befolkningen at de har langvarige smerter. Langvarige smerter er sterkt assosiert med redusert arbeidsfunksjon, og er i dag den hyppigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet i Norge. Økt kunnskap og kompetanse innen smertemedisin er således ønskelig over alt i helsetjenesten.

Fagområdet langvarige smerter angår de aller fleste medisinske spesialiteter og bygger på kunnskap fra mange områder. Utdanningen er derfor lagt opp til en felles grunnleggende kjerne av kunnskap og med stor valgfrihet med hensyn til spesialkompetanse og ulike måter å tilegne seg praktisk erfaring.  Det legges stor vekt på både på tverrmedisinsk og tverrfaglig tilnærming.

Regler for godkjenning i kompetanseområde smertemedisin

Regelverket er vedtatt av sentralstyret 18. januar 2017, revidert 19. juni 2018. Sist revidert av fagstyret 9. mars 2020. Sist revidert av fagstyret 15. juni 2021, med virkning fra 1. juli 2021.