Smertemedisin

Godkjente i kompetanseområdet i smertemedisin

Oppdatert per 28.10. 2019, mens 17.10. 2019 er datoen for sist registrerte godkjenning

Listen omfatter totalt 42 godkjenninger. Det er gitt fem godkjenninger på hver av datoene 8.12. 2017, 30.3. 2018 og 19.6. 2017. Det ble gitt 21 godkjenninger 28.8. 2018, og to godkjenninger ble gitt 18.10. 2018. Altså fem godkjenninger i 2017 og 33 godkjenninger i 2018, totalt 38. Så langt i 2019 er det gitt tre nye godkjenninger, alle per 12.3. 2019.

Av de 42 godkjente i kompetanseområdet er 30 godkjente spesialister i anestesiologi, 6 i allmennmedisin, 5 i fysikalsk medisin og rehabilitering, 2 i psykiatri og 2 i nevrologi. Disse 42 legene har altså 45 spesialistgodkjenninger totalt.

Bergheim, Britt Elisabeth
Berntsen, Anne Gina Schie
Bjune, Kirsti
Breivik, Harald Petter
Dybvik, Lisa
Fagerlund, Tore Hind
Fors, Egil Andreas
Fredheim, Olav Magnus Søndenå
Gava, Paolo
Granan, Lars-Petter Ness
Hansen, Åge Norman
Hansson, Per Torgny
Heckel, Felix Andreas
Heger, Tove Pettersen
Helgesen, Knut Gustav
Haavik, Per Egil
Johansen, Aslak
Kvarstein, Gunnvald
Kwiet, Ariane Jessica
Lund, Finn Robert
Lundeland, Bård Stuen
Löhr, Pascal Dominik
Løyning, Anne Elisabeth
Neugebauer, Ralf Edmund Franz
Nilsen, Halvard Knut
Næss, Hanne Langseth
Polak, Danuta Elzbieta
Rahn, Robert
Roland, Sissel Breivold
Rygh, Lars Jørgen
Sabel, Wenche
Skjeie, Holgeir
Skonnord, Trygve Thorn
Slettbakk, Rune
Steinsland, Karen Agnes
Svedahl, Augstein
Tünte, Sabina Elisabeth Maria
Tönnis, Maren
Viken, Oddbjørn Rune
Wigers, Sigrid Hørven
Øverland, Gunhild
Aasbø, Vidar