Smertemedisin

Godkjente i kompetanseområdet i smertemedisin

Oppdatert per 17. mars 2022.

Listen omfatter totalt 44 godkjenninger. Det er gitt 5 godkjenninger i 2017, 33 godkjenninger i 2018, 5 godkjenninger i 2019, ingen i 2020 og 2 godkjenninger i 2021, totalt 45 godkjenninger, men det er en avdød i 2019 som var godkjent i 2018.

Av de 44 godkjente i kompetanseområdet er 31 godkjente spesialister i anestesiologi (28 av disse er medlem av Norsk anestesiologisk forening), 8 i fysikalsk medisin og rehabilitering (alle disse er medlem av Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabiitering), 7 i allmennmedisin (5 av disse er medlem av Norsk forening for allmennmedisin), 2 i psykiatri (begge medlemmer av Norsk psykiatrisk forening) , 2 i nevrologi (begge medlemmer av Norsk nevrologisk forening) og 1 i akutt- og mottaksmedisin. Disse 44 legene har altså 51 spesialistgodkjenninger totalt.

Av de 44 godkjente i kompetanseområdet er 32 medlemmer av Of, 5 i Af, 2 i PSL, 2 i LVS og tre andre som enten er medlem av Ylf eller ikke er medlem av Legeforeningen. De 42 medlemmene er fordelt slik på lokalforening: 11 i Oslo, 8 i Akershus, 4 i Østfold, 4 i Rogaland, 3 i Sør-Trøndelag, 2 i hver av lokalforeningene Troms, Hordaland, Møre og Romsdal og Telemark og 1 i hver av lokalforeningene Hedmark, Vestfold, Vest-Agder og Finnmark.

Bergheim, Britt Elisabeth
Berntsen, Anne Gina Schie
Bjune, Kirsti
Breivik, Harald Petter
Dybvik, Lisa
Fagerlund, Tore Hind
Fors, Egil Andreas
Fredheim, Olav Magnus Søndenå
Gava, Paolo
Granan, Lars-Petter Ness
Hansen, Åge Norman
Hansson, Per Torgny
Heckel, Felix Andreas
Heger, Tove Pettersen
Helgesen, Knut Gustav
Haavik, Per Egil
Johansen, Aslak
Knapperholen, Anita
Kvarstein, Gunnvald
Kwiet, Ariane Jessica
Lund, Finn Robert
Lundeland, Bård Stuen
Löhr, Pascal Dominik
Løyning, Anne Elisabeth
Neugebauer, Ralf Edmund Franz
Nilsen, Halvard Knut
Næss, Hanne Langseth
Polak, Danuta Elzbieta
Pryjma Gorska, Justyna Karina
Rahn, Robert
Roland, Sissel Breivold
Rygh, Lars Jørgen
Sabel, Wenche
Skjeie, Holgeir
Skonnord, Trygve Thorn
Slettbakk, Rune
Steinsland, Karen Agnes
Svedahl, Augstein
Tünte, Sabina Elisabeth Maria
Tönnis, Maren
Viken, Oddbjørn Rune
Wigers, Sigrid Hørven
Øverland, Gunhild
Aasbø, Vidar