Smertemedisin

Sakkyndig komité i smertemedisin

Komiteens mandat er å ha sin oppmerksomhet henvendt på alle forhold av betydning for utdanningen i kompetanseområdet, herunder etablering av nødvendige kurs. Komiteen har også i oppdrag å vurdere søknader fra leger om godkjenning i kompetanseområdet og fremme forslag for sentralstyret.Gjeldende komité er oppnevnt frem til 31.12.2021.

Sakkyndig komiteen i Smertemedisin

profilbilde
Leder
Unni Merete Kirste
profilbilde
Medlem
Trygve Thorn Skonnord
profilbilde
Medlem
Lars Jørgen Rygh
profilbilde
Medlem
Sissel Roland
profilbilde
Varamedlem
Turid Birgitte Boye
profilbilde
Varamedlem
Cecilie Therese Hagemann
profilbilde
Varamedlem
Hilde Berner Hammer