Kurs

Akkreditering av kurs på europeisk nivå

Til kursarrangører av kurs som er godkjent tellende i legers videre- og etterutdanning i Norge.

Underlagt UEMS, styrt av UEMS Management Council, er det etablert fra 1. januar 2000 et råd for godkjenning av videre- og etterutdanningsaktiviteter, European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME).

Formålet med dette rådet er å arbeide for en harmonisering og forbedring av kvaliteten i spesialisthelsetjenesten i Europa, forbedre kvaliteten av CME og bedre tilgjengeligheten til CME for medisinske spesialister i Europa, og utvikle muligheten for å kunne overføre godkjenning av CME-aktiviteter av høy kvalitet til systemene i andre land.

Kurs som ønskes godkjent registreres inn på følgende web-adresse: via www.eaccme.eu.