Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Kurs

Ansvarlige for kursoversikten

Den norske legeforening
Akersgt. 2, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO.
14. august 2019

Kontaktpersoner i sekretariatet:
Konsulent Elin Stangeland
E-post: elin.stangeland@legeforeningen.no

Telefon: 41 70 11 25

Kurs Oslo
Konsulent Gunn Bjørnerud og Marina Myrdam

E-post: kurs.oslo@legeforeningen.no

Telefon 41 70 11 47/41 70 11 53

Utdanningssjef 
Medisinsk fagavdeling, enhet for drift av utdanning
Fagsjef Merete Dahl: merete.dahl@legeforeningen.no