Kurs

Ansvarlige for kursoversikten

Den norske legeforening
Akersgt. 2, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO.
14. august 2019

Kontaktpersoner i sekretariatet:
Konsulent Elin Stangeland
E-post: elin.stangeland@legeforeningen.no

Telefon: 41 70 11 25

Kurs Oslo
Konsulent Gunn Bjørnerud og Marina Myrdam

E-post: kurs.oslo@legeforeningen.no

Telefon 41 70 11 47/41 70 11 53

Utdanningssjef 
Medisinsk fagavdeling, enhet for drift av utdanning
Fagsjef Merete Dahl: merete.dahl@legeforeningen.no