Søknad om godkjenning av kurs * Gjelder for sykehusspesialiteter og kompetanseområdene

Søknad om godkjenning av kurs for sykehusspesialiteter og kompetanseområdene.

Søknad om godkjenning av kurs

Velg område

*NB! Søknad om godkjenning av kurs må gjentas selv om det har vært godkjent og arrangert tidligere.

Er kurskomiteen formelt knyttet til Dnlf/den lokale kurskomite, annet organ i Dnlf, medisinsk fakultet eller annen offentlig institusjon?

Kurset søkes godkjent for
Det bekreftes at medisinfirma/utstyrsfirma eller andre med kommersielle interesser ikke er involvert i planlegging eller gjennomføring av kurset (betaling av mat, møtelokaler, utsending av invitasjon/materiell, honorar til foredragsholdere, reisestipend, dekning av evt. underskudd/avlysing, betaling av leie for stand, betaling for annonse i program)


Har kursarrangør søkt om støtte fra LMI (Legemiddelindustrien) til deltakelse eller annen form for bistand? Hvis JA, så kan det ikke søkes om godkjenning for tellende kurs i Legeforeningen.

Det bekreftes at alle undervisere på kurset har avgitt opplysninger om evt. tilknytning til/ samarbeid med/eller støtte fra firma/interessekonflikter (gjelder bare når kursarrangør er organ i Dnlf)

Velg alle filene samtidig når du skal laste opp flere filer.

Ønsker du annonsering i kursoversikten?

Er egen invitasjon sendt utvalgte leger/legegrupper

Velg alle filene samtidig når du skal laste opp flere filer.