Utdanning

Spesialistgodkjenning for sykehusspesialiteter etter gammelt regelverk

Leger som per 1. mars 2019 hadde mindre enn tre år igjen av kravet til tjenestetid etter den gamle spesialistforskriften, kan søke spesialistgodkjenning etter gammelt regelverk.
20. september 2021

Regelen er gjeldende selv om legen på grunn av redusert stilling, sykdom, foreldrepermisjon el. etter 1.mars 2019 er under utdanning etter den gamle forskriften og vil komme til å måtte bruke mer enn tre år på å fullføre spesialistutdanningen.

Det er ikke et krav om at spesialiseringen må være gjennomført innen 2022. Det vil være noen som har gjennomført deler av spesialistutdanningen, men som på grunn av foreldrepermisjon, jobbskifte, pause i utdanningen eller av andre grunner, ikke arbeider i en utdanningsstilling den 1. mars 2019. Også disse vil kunne fullføre utdanningen og søke godkjenning etter de gamle reglene. Dette betyr at de gamle reglene vil kunne få anvendelse også etter 2022.

Legeforeningen har erfart at det har oppstått misforståelser rundt dette tidsaspektet, og hvorvidt LIS kan/skal søke etter gammel eller ny ordning.

Ta kontakt med sekretariatet om det oppstår utfordringer med spesialistgodkjenning i ny eller gammel ordning.