Godkjente utdanningsinstitusjoner

Retningslinjer for fleksibel undervisning

Vedtatt av spesialitetsrådet 1. oktober 1999

Generelt om fjernundervisning og ekstern undervisning

 • Minst halvparten av undervisningstimene skal gis av assistentlege
 • Undervisningsprogrammet skal gjøres kjent i god tid før undervisningen starter
 • Undervisningen skal over en periode på 2 år dekke minst 50 % av de sentrale kravene til spesialiteten. Det vil si at undervisningen på avdelingen/seksjonen og fjernundervisningen/ekstern undervisning må ses i en helhet.


Fjernundervisning

 • Minimum 1 undervisningstime per uke i spesialiteten må gjennomføres på den enkelte avdeling/seksjon
 • Inntil 50 % av den teoretiske internundervisningen kan erstattes av fjernundervisning
 • Det må avsettes tid til diskusjon etter undervisningen
 • Undervisningen må være tilgjengelig for alle avdelingens/seksjonens leger


Ekstern undervisning i samarbeid mellom sykehus

 • Minimum 1 undervisningstime per uke i spesialiteten må gjennomføres på den enkelte avdeling/seksjon
 • Inntil 50 % av den teoretiske internundervisningen kan erstattes av ekstern undervisning i samarbeid mellom sykehus
 • Den eksterne undervisningen skal inngå i tjenesteplanene og arbeidsgiver skal dekke reiseutgiftene
 • Ekstern undervisningen må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra blant annet regelmessighet og volum i assistentlegenes tilstedeværelse og det pedagogiske opplegget
 • Ordningen anbefales som en prøveordning for 2 år etterfulgt av evaluering fra spesialitetskomiteen i de spesialiteter ordningen gjelder