Tjeneste utført ved legevaktene og Troms militære sykehus

Tjeneste ved legevaktene i relasjon til spesialistreglene i allmennmedisin

Tjeneste ved den allmennmedisinske avdeling, Oslo Kommunale legevakt og ved allmennmedisinsk avsnitt, Bergen legevakt, teller som hovedutdanning i allmennmedisin med inntil 2 år, og som allmennme­disinsk sideutdanning i andre spesialiteter. (Se også sentralstyrevedtak av 19.11.90 og 26.1.93)

Tjeneste ved legevakten i Asker og Bærum, Drammen, Stavanger og Trondheim teller som hovedutdanning i allmennmedisin med inntil 2 år. Kun 1 år kan gjennomføres parallelt med deltakelse i veiledningsgruppe.

Sentralstyrevedtak 24. august 2004

Tjeneste ved alle andre daglegevakter er godkjent med inntil 1 år hovedutdanning i allmennmedisin.

Tjeneste ved det kirurgiske avsnitt legevakten i Bergen, og kirurgisk avsnitt legevakten i Oslo teller som sideutdanning til spesialiteten i allmennmedisin.

 

Øvrige spesialiteter

Sentralstyrevedtak 21. oktober 1987

Tjeneste ved legevaktene i relasjon til spesialistreglene.

Som generell kirurgisk sideutdanning for andre spesi­aliteter teller tjenesten med full verdi ved Akutteta­ten, Oslo Kommunale legevakt.

Vedtak i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling 26.7.2005:

Bergen legevakt kan pr. i dag ikke godkjennes som selvstendig utdanningsinstitusjon i ortopedisk kirurgi. Imidlertid vil tjeneste avtjent ved Bergen legevakt kunne godkjennes som annen tjeneste i spesialiteten ortopedisk kirurgi, i henhold til spesialistreglene i ortopedisk kirurgi  pkt. 1b; tjeneste i relevante spesialiteter.

Sentralstyrevedtak 21. oktober 1989

Tjeneste ved Skadelegevakten, ortopedisk avd., Oslo universitetssykehus – Ullevål (tidl. Akuttetaten, Oslo Kommunale legevakt) anses som tellende tjeneste med halv verdi for inntil 1 års hovedutdanning i generell kirurgi.

Sentralstyrevedtak 19. november 1990

Tjeneste ved Skadelegevakten, ortopedisk avd., Oslo universitetssykehus – Ullevål (tidl. Akuttetaten, Oslo kommunale legevakt) teller for inntil 1 års hovedutdanning i generell ki­rurgi.

Sentralstyrevedtak 7. april 1992

Helsedirektoratet har tilbakekalt den tidligere god­kjenning av Skadelegevakten, ortopedisk avd., Oslo universitetssykehus – Ullevål  (tidl. Akuttetaten, Oslo Kommunale legevakt) som utdanningsinstitusjon i generell kirurgi, da de forutsetninger som gjelder for godkjenning, ikke len­ger er til stede.

Dette gjelder for tjeneste påbegynt etter 15. juni 1992.

Sentralstyrevedtak 26. januar 1993

Skadelegevakten, ortopedisk avd., Oslo universitetssykehus – Ullevål (tidl. Akuttetaten, Oslo Kommunale Legevakt), godkjennes for inntil 1 års sideutdanning til spesialiteten generell kirurgi.


Sentralstyrevedtak 19. mars 1997

Tjeneste ved Sandnes legevakt godkjennes som side­utdanning i generell kirurgi med inntil 6 måneder i relasjon til spesialistreglene i generell kirurgi.

Sentralstyrevedtak juni 1988 - opphevet ved sentralstyrevedtak f.o.m 19.1.2011:

Tjeneste som assistentlege ved Troms militære syke­hus teller i relasjon til spesialistreglene – sideutdan­ning – på linje med allmennpraksis.