LIS1

Ny spesialistforskrift trådde i kraft 1. september 2017. Ny spesialistutdanning består av tre deler, første del er lege i spesialisering del 1 (LIS 1). Turnustjenesten er avviklet og erstattet av LIS 1 fra 1. september 2017.

Del 1 etterfølges av del 2 og del 3 som starter 1.mars 2019. Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens.

Del 1 er en obligatorisk felles plattform for alle leger som vil spesialisere seg i Norge. Den består av klinisk praksis i tolv måneder i spesialisthelsetjenesten og deretter seks måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utdanningens første del baseres på oppnåelse og godkjenning av læringsmål som fremgår av spesialistforskriftens vedlegg 2.