Evaluering

Det har jevnlig blitt gjennomført evaluering av turnustjenesten med vekt på bredde, helhet, mengde, veiledning og supervisjon. De nasjonale evalueringene fra 2008 og 2007 kan fremskaffes ved forespørsel. Last ned turnusrapportene under.

 

  • Nasjonal evaluering av turnustjenesten 2010

 

 

  • Resultater, nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

 

 

 


Resultater nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 og 2008