Vest-Agder legeforening

Lokalforening

Lokalforeningen for leger i Vest-Agder

Vest-Agder legeforening er en lokalforening av Den Norske Legeforening. Foreningen skal ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser ved blant annet å engasjere seg i lokal helsepolitikk, gi praktisk bistand, drive relevante kurs, fremme kollegialitet og fellesskap. På denne siden vil du finne relevant informasjon for deg som lege i Vest-Agder.

Lindesnes fyr med havet i bakgrunnen. Illustrasjonsfoto: Istockphoto.com azgek