2017

Skjermer sykehusene og øker sukkeravgiften

Regjeringspartiene, Venstre og Krf skjermer hardt pressede sykehus i budsjettet. Nå må Helse- og omsorgskomitéen ta situasjonen i fastlegeordningen på alvor.
Samfunnspolitisk avdeling
23. november 2017
MaritKontorNær
President Marit Hermansen og allmennlegeleder Tom Ole Øren mener Helse- og omsorgskomitéen må prioritere fastlegeordningen i budsjettforhandlingene. FOTO: Arne Vatnøy

Regjeringspartiene, Venstre og Krf har blitt enige om statsbudsjettet for 2018.

Sykehusene skjermes for ytterligere effektivisering og sukkeravgiften økes. I budsjettet som Regjeringspartiene og Venstre og Krf har blitt enige om, økes effektiviseringskravet i offentlig sektor fra 0,5 til 0,7 prosent.

Spesialisthelsetjenesten blir skjermet fra dette kravet med en økning i grunnbevilgningen på 200 millioner kroner.

- Omstilling og effektivisering har i tråd med strammere budsjetter vært normaltilstanden for de ansatte i sykehus de siste årene. I Bergen og Stavanger kutter nå ledelsen i antall senger for å spare penger. De ansatte er bekymret. Derfor er det helt nødvendig at politikerne nå anerkjenner innsatsen der ute og ikke møter hardt arbeidende sykehuspersonell med ytterligere effektiviseringskrav, understreker Hermansen.

Tverrpolitisk vilje for å styrke fastlegeordningen

Hverken i regjeringens opprinnelige budsjettforslag eller i budsjettavtalen er det bevilget midler for å løse utfordringene i fastlegeordningen.

Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, mener det er avgjørende med tverrpolitiske løsninger som prioriterer et løft for en fastlegeordning i knestående.

- Rekrutteringsutfordringene berører nesten to millioner innbyggere. Flere partier har signalisert at de vil ta tak i utfordringene i sine alternative budsjett. Nå er tiden inne for å levere. Helse- og omsorgskomitéen må være sitt ansvar bevisst og prioritere midler til gode rekrutteringstiltak for å bevare en sterk fastlegeordning i fremtiden, sier Øren.

Viktig folkehelsetiltak

Sukkervareavgiften økes med en milliard kroner i 2018. Hermansen mener dette er et viktig strukturelt folkehelsetiltak.

- Dette har Legeforeningen påpekt i mange år. Vi vet at økonomiske virkemidler har innvirkning på et sunnere kosthold. Dette er en inndekning som er godt nytt for folkehelsen, sier Hermansen.