Krever strakstiltak for fastlegeordningen

- Vi krever umiddelbar handling. Det er ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen. Legeforeningens landsstyre samlet seg i dag bak en egen resolusjon for en fastlegeordning i krise.
Resolusjon-Fastlegeordningen
- NÅ MÅ MYNDIGHETENE VÅKNE. Marit Hermansen mener myndighetene må ta tak i utfordringene i fastlegeordningen umiddelbart. Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff

- Vi krever umiddelbar handling. Det er ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen. Legeforeningens landsstyre samlet seg i dag bak en egen resolusjon for en fastlegeordning i krise.

Halvparten av landets kommuner har problemer med å rekruttere kvalifiserte fastleger. Ti av landets største kommuner melder at situasjonen har forverret seg dramatisk bare siden i fjor. Rekrutteringssvikten henger sterkt sammen med en stadig lengre og mer krevende arbeidshverdag.

Under Legeforeningens landsstyremøte ble det derfor fremmet en egen resolusjon om fastlegeordningen. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt av de 148 delegatene til stede på Soria Moria.

- Nå må myndighetene våkne

- Resolusjonen som landsstyret har samlet seg om i dag sender et tydelig politisk signal. Situasjonen lar seg ikke løse uten bedre rammevilkår og flere fastleger. Utfordringene fastlegeordningen står overfor, krever at man tar tak i dette umiddelbart. Nå må myndighetene våkne, sier Hermansen.

Helsedirektoratets undersøkelse viser at fastleger jobber i snitt 55,6 timer i uka. Ti prosent jobber mer enn 75 timer i uken. Omtrent halvparten av landets fastleger ser ikke for seg å fortsette i jobben innen fem år.

Legeforeningens landsstyre har samlet seg om følgende resolusjon: 

En fastlegeordning i krise – nå må det vises handlekraft!

Fastlegeordningen er en av de mest vellykkete helsereformene i Norge. Den gir kontinuitet i lege-pasientforholdet, god tilgjengelighet og har som mål å sikre likeverdige legetjenester i hele landet. Derfor er det svært alvorlig at fastlegeordningen, grunnmuren i hele helsetjenesten, nå slår sprekker. 

Landets kommuner har store rekrutteringsutfordringer. Dette henger sammen med en stadig mer krevende arbeidshverdag. Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse viser at fastlegene jobber i snitt 55,6 timer i uka. Omtrent halvparten av landets fastleger ser ikke for seg å jobbe som fastlege om fem år. Uten en solid fastlegeordning vil pasientenes helsetilbud svekkes betydelig og sykehusene overbelastes.

Rekrutteringskrisen må møtes med følgende strakstiltak:

  • Rekruttere minst 500 nye fastleger i spesialisering årlig (ALIS)
  • Unge fastleger må sikres et grunntilskudd ved etablering av ny fastlegepraksis
  • Medisinstudentene må ha minimum 10 uker praksis i primærhelsetjenesten
  • Den ukontrollerte oppgaveoverføringen fra ulike aktører til fastlegene må stanses
  • Listelengden må ned, finansieringen styrkes og sosiale rettigheter sikres

Enstemmig vedtatt av Legeforeningens landsstyre 30. mai 2018.

Resolusjonen er også vedlagt.