Nyheter

2018

20. desember 2018

Medhold i omgjøring av fastlegehjemmel

Legeforeningen er kritisk til rådgivningen KS har gitt kommuner når fastleger sier opp sine hjemler.
18. desember 2018

IA-avtalen er klar

Ordningen med utvidet egenmelding er videreført i avtalen. Partene understreker betydningen av at denne tas i bruk for å unngå unødvendig belastning av helsevesenet.
13. desember 2018

Historisk om prioritering i kommunene

Norge har fått sin første utredning om prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. - Skal prioriteringskriteriene bli anvendelige i den kliniske hverdagen, må det nå gjøres et videre arbeid med fagmiljøene i front.
12. desember 2018

Kritisk til overtredelsesgebyr

Det viktigste tiltaket for å redusere feil i blåreseptordningen, er god informasjon ut til legene som skal forvalte ordningen.
06. desember 2018

- Tusen, tusen takk!

Engasjementet var stort under Fastlegedagen. Utallige gratulasjoner og hilsener, og hundrevis av bilder fra hele landet ble delt med emneknaggen #alletrengerfastlegen.
29. november 2018

Bli med og marker Fastlegedagen

Fastlegeordningen er en av de viktigste bærebjelkene i det norske helsevesenet. Derfor markerer Legeforeningen Fastlegedagen onsdag 5. desember.
26. november 2018

Vil du ha buss for fastlege?

Ikke begeistret for buss for tog? Bare vent til du har prøvd buss for fastlege. Se videoen her.
14. november 2018

- Viktig med det kliniske fokuset i digitaliseringen

Legeforeningens stand under EHiN-konferansen var populær, både blant leger og andre som interesserer seg for e-helse.
12. november 2018

Valgt inn i Den europeiske legeforening

Ole Johan Bakke ble lørdag 10. november valgt som visepresident i Den europeiske legeforening (CPME) for perioden 1.1.2019- 31.12.2021.

Side 1 av 12