Prisdryss til leger

Under første dag av Legeforeningens landsstyremøte ble det delt ut en rekke priser til leger og forskere.
Prisvinnere-2018
GLADE PRISVINNERE: Erlend Skraastad (f.v), Ying Cheng, Henriette Cecilie Jodal, visepresident Christer Mjåset, president Marit Hermansen, Christina Søyland Hassfjell, Erlend Rønningen og Cecilie Piene Schrøder. Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff.

Årets lederpris gikk til avdelingsleder Ying Chen, Avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus og leder i Den norske patologforening.

Chen har bred ledererfaring og har gjennom en årrekke vært en uredd og tydelig leder ved flere av landets patologiavdelinger.

Åpen og positiv lederstil

«Hun er i stand til å gå inn i utfordringer og har en lederstil som gjør at folk er tilfreds. Hun får gjennomført ting, er strukturert og tar tak i utfordringer med en gang de oppstår», heter det i innstillingskomiteens begrunnelse.

Ying Chen oppfyller alle kriteriene til Lederprisen på en overbevisende måte. Hun har en åpen og positiv lederstil, ser de ansatte, er selv synlig i avdelingen og har tett dialog med alle yrkesgrupper av ansatte.

«Cheng har en egen evne til å skape positivitet rundt seg og har arbeidet hardt for å nå målet om effektiv drift, kombinert med høy faglig kvalitet og kompetanse», uttaler innstillingskomiteen.

Tenker nytt

Som avdelingsleder har hun tatt økonomisk ansvar ved å ha sterk kostnadskontroll. Medarbeidere bevisstgjøres og oppfordres til å tenke nytt, finne gode løsninger for effektivisering og redusere unødvendige utgifter. Men samtidig er hun opptatt av at det ikke går ut over den faglige kvaliteten.

Chen ser den viktige betydningen av en sterk faglig stemme og at legene er med på å påvirke utviklingen av helsevesenet.

Kvalitetspris, forskerpris og reisestipend

Cecilie Piene Schrøder fikk Marie Spångberg-prisen for artikkelen Sham surgery versus labral repair or biceps tenodesis for type II SLAP lesions of the shoulder: a threee-armed randomised clinical trial. Artikkelen er publisert i Br J Sports Med 2017; May 11, as 10.1136/bjsport-2017-097038.

Marie Spångberg-prisens formål er å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats ved å prisbelønne den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel skrevet av en norsk, kvinnelig lege, i et norsk eller internasjonalt tidsskrift, i hvert kalenderår.

Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten gikk til det nyutviklete skåringssystemet Efficacy Safety Score (ESS) for postoperativ vurdering av pasienter. I løpet av de siste årene har man rettet stort fokus på å systematisere observasjoner av pasienter som er innlagt på norske sykehus. Efficacy Safety Score er utviklet for å forbedre oppfølging av nyopererte pasienter. Ved å gi prisen til ESS har man ønsket å sette fokus på gevinsten som ligger i systematiske observasjoner av pasienten og å bidra til videre bredding av ESS. Prisen ble mottatt av overlege anestesi Erlend Johan Skraastad ved St. Olavs hospital.

Legeforeningens pris for forebyggende medisin ble gitt til forfatterne av artikkelen Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger, publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 14-15/2017. Forfatterne Christina Søyland Hassfjell (førsteforfatter), Tom Kristian Grimsrud, William Standring og Steinar Tretli har lagt til grunn en europeisk dose-respons-modell og data for radonforekomst i norske boliger. Ut fra dette har de matematisk beregnet at dersom nordmenn konsekvent fulgte opp anbefalingen fra Statens strålevern om radonreduserende til tak i alle boliger med radonnivå på 100 Bq/m3 eller høyere, ville vi få om lag 110 færre tilfeller av lungekreft per år.

PhD-stipendiat Henriette Cecilie Jodal (30) ved Klinisk effektforskningsgruppe ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og konstituert overlege Erlend Grønningen (34) ved lungeavdelingen, Haukeland universitetssykehus mottok studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond.