Aktuelt

Søk prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

01. mars 2021
Norske helseinstitusjoner og enkeltleger som arbeider med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten, oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 1. april 2021.

Bedret kvaliteten på kirurgisk behandling i Nord-Norge

11. februar 2021
Kvalitetsprisen i spesialisthelsetjenesten ble i 2020 tildelt til Helse Nord. Prisen var på 50.000 kroner. Legeforeningen har snakket med Trond Dehli på vegne av prisvinnerne.

Pådriver for å redusere forskrivning av A og B-preparater

11. februar 2021
Kommuneoverlegen Cato Innerdal ble nominert av fastlegene i Molde til å motta Kvalitetsprisen for primærhelsetjenesten, og ble tildelt prisen i 2020. Prisen er på 50.000 kr.

Setter lys på dødsfall og personskader ved bruk av ATV og snøscooter

11. februar 2021
Det var en gledelig overraskelse for Tone Hakvåg Rønning å få beskjed om at hun var tildelt Legeforeningens pris for forebyggende arbeid. Formålet med prisen er å vekke interesse for forebyggende medisin ved årlig å belønne den mest verdifulle artikkelen om temaet i Tidsskrift for Den norske legeforening. Prisen er på 30.000 kroner.

En stor motivasjon til å fortsette å forske

11. februar 2021
Det var med stor glede Maria Skytioti mottok Marie Spångberg-prisen for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel skrevet av en norsk kvinne i 2019. Prisen er på 30.000 kroner.

Legeforeningen deler ut studie- og reisestipend til yngre indremedisinere

07. januar 2021
Totalt kan det deles ut kr 260.000.

Kjenner du en kvalitetshøvding? Legeforeningen deler ut to kvalitetspriser

07. januar 2021
Prisene skal belønne og stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Det utlyses to priser, en innenfor primærhelsetjenesten og en innenfor spesialisthelsetjenesten.

Søk Marie Spångberg-prisen

07. januar 2021
Marie Spångberg-prisen er opprettet av landsstyret i forbindelse med 100-årsjubileet i 1993 for den første kvinnelige lege, Marie Spångberg.

Konferansen eHelse 2021 - godkjent kurs

06. januar 2021
Da er det klart at konferansen eHelse 2021 arrangeres digitalt 11. og 12. mars. Temaet er "Fra utredning til handling". Påmelding er åpnet. 

Side 1 av 4