Aktuelt

Søk prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

10. september 2020
Norske helseinstitusjoner og enkeltleger som arbeider med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten, oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 1. oktober 2020.

Høstens legater

02. september 2020
Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt og Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke har begge søknadsfrist 1. oktober.

Spørreundersøkelse fra Europakommisjonen om Covid-19

17. juni 2020
Europakommisjonen ønsker å invitere alle helsearbeidere som har vært involvert i å behandle covid-19 pasienter til å delta i en spørreundersøkelse.

Webinar: Maximizing Recovery from COVID-19 and Respiratory Failure

26. mai 2020
Torsdag 4. juni invitererte Norsk anestesiologisk forening (NAF) til et webinar om oppfølging, etterbehandling og rehabilitering av pasienter behandlet i intensivavdeling på grunn av COVID-19.

Fastlegen på video

20. mars 2020
Du kan få legehjelp uten å utsette deg for smitte eller påføre andre smitte.

Legeforeningens fagmedisinske foreninger har laget prioriteringsråd i forbindelse med koronavirus-epidemien

19. mars 2020
Som en forberedelse til å møte en krevende tid fremover, har flere fagmedisinske foreninger utarbeidet prioriteringsråd for sin spesialitet.

UTSATT - Konferansen eHelse2020

27. februar 2020
13. og 14. mai arrangeres årets eHelse-konferanse – en viktig møteplass for fagfolk innen helse og IT.

Nominer kandidat til Marie Spångberg-prisen 2020

15. januar 2020
Du kan søke på vegne av deg selv, eller foreslå andre kvinnelige leger, som fortjener å motta Marie Spångberg-prisen for 2020.

Konferanse om medisinsk overaktivitet 6. februar 2020

04. november 2019
6. februar 2020 arrangerer Helsedirektoratet, Legeforeningen og Folkehelseinstituttet en konferanse om medisinsk overaktivitet.

Side 1 av 3