Aktuelt

18. september 2023

EHiN 2023

På Norges største møteplass for e-helse skal Legeforeningen ha stand og holde flere innlegg. Det skjer i X Meeting Point, Hellerudsletta, 7. – 8. november. Husk den store medlemsrabatten!
06. september 2023

Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Frist: 1. oktober

Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.
26. april 2023

Kritiserer folkehelsemeldingen: -Mangelfull på konkrete tiltak

06. mars 2023

Avtale om klinikerinvolvering i Nye metoder

Intensjonsavtalen mellom Nye metoder og Legeforeningen trer i kraft 1. mars 2023.
16. februar 2023

Søk prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Norske helseinstitusjoner og enkeltleger som arbeider med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten, oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 1. april 2023.
15. februar 2023

Midlertidig refusjonsordning for fastleger

Både næringsdrivende fastleger og kommuner med ansatte fastleger kan søke om refusjon for dekking av kostnad ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs i kvalitetsforbedring og/ eller pasientsikkerhet. Kurset bør inkludere evaluering av egen praksis basert på data/materiale fra praksis.
05. januar 2023

Søk Marie Spångberg-prisen

Marie Spångberg-prisen er opprettet av landsstyret i forbindelse med 100-årsjubileet i 1993 for den første kvinnelige lege, Marie Spångberg.
05. januar 2023

Kjenner du en kvalitetshøvding? Legeforeningen deler ut to kvalitetspriser

Prisene skal belønne og stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Det utlyses to priser, en innenfor primærhelsetjenesten og en innenfor spesialisthelsetjenesten.
05. januar 2023

Legeforeningen deler ut studie- og reisestipend til yngre indremedisinere

Totalt kan det deles ut kr 275.000.

Side 1 av 7