Aktuelt

Marie Spångberg-prisen til forskning om hvordan traumatisk stress i ungdomsårene påvirker hjernen

18. juni 2021
Prisen gikk til Olga Therese Ousdal ved Haukeland sykehus/ Universitetet i Bergen

Webinar 21. juni: Ett år inn i koronapandemien

17. juni 2021
Hvordan har de forskjellige regionale helseforetakene opprettholdt et forsvarlig helsetilbud på tross av utfordringene knyttet til behandling av covid-19-pasienter, omorganisering og beredskap?

Mottok studie- og reisestipend for forskning innen kardiell sarkoidose

09. juni 2021
Stipendet tildeles Alessandro De Bortoli ved karidiologisk avdeling, Rikshospitalet.

Ishita Barua mottok studie- og reisestipend

07. juni 2021
Ishita Barua fikk stipendet for forskning på kunstig intelligens innen koloskopi og tarmkreftdiagnostikk

Kvalitetspris til Antibiotikasenteret for primærmedisin

07. juni 2021
Det var med stor glede Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) tok imot Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten for RAK-prosjektet

Tillman von Soest vant pris for forebyggende medisin

07. juni 2021
Legeforeningens pris for forebyggende medisin går til studie om hvordan 12.000 Oslo-ungdommer har opplevd pandemien

Løvetannprisen 2020

02. juni 2021
Morten Munkvik mottok Løvetannprisen for den helhetlige innsatsen han har gjort for allmennlegefaget.

Søk prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

01. mars 2021
Norske helseinstitusjoner og enkeltleger som arbeider med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten, oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 1. april 2021.

Bedret kvaliteten på kirurgisk behandling i Nord-Norge

11. februar 2021
Kvalitetsprisen i spesialisthelsetjenesten ble i 2020 tildelt til Helse Nord. Prisen var på 50.000 kroner. Legeforeningen har snakket med Trond Dehli på vegne av prisvinnerne.

Side 1 av 4