Aktuelt

Søk prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

05. januar 2023
Norske helseinstitusjoner og enkeltleger som arbeider med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten, oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 1. april 2023.

Søk Marie Spångberg-prisen

05. januar 2023
Marie Spångberg-prisen er opprettet av landsstyret i forbindelse med 100-årsjubileet i 1993 for den første kvinnelige lege, Marie Spångberg.

Kjenner du en kvalitetshøvding? Legeforeningen deler ut to kvalitetspriser

05. januar 2023
Prisene skal belønne og stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Det utlyses to priser, en innenfor primærhelsetjenesten og en innenfor spesialisthelsetjenesten.

Legeforeningen deler ut studie- og reisestipend til yngre indremedisinere

05. januar 2023
Totalt kan det deles ut kr 275.000.

Søk stipend fra Pasteurlegatet

03. oktober 2022
Unge, aktive og lovende forskere, under doktorgradsnivå oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 1. desember.

Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke

25. august 2022
Fra legatet kan det i år deles ut midler til ett eller flere forskningsprosjekter vedrørende diabetes. Det kan utdeles totalt kr 540 000 fra legatet. Pengene skal benyttes som drifts- eller lønnsmidler.

Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt

25. august 2022
Fra legatet kan det i år deles ut totalt kroner 200 000 kroner som midler til forskning på obstruktive lungesykdommer hos barn og voksne. Pengene skal benyttes til et klinisk eller annet relevant forskningsprosjekt og skal benyttes som drifts- eller lønnsmidler.

Midlertidig refusjonsordning for fastleger

25. august 2022
Både næringsdrivende fastleger og kommuner med ansatte fastleger kan søke om refusjon for dekking av kostnad ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs i kvalitetsforbedring og/ eller pasientsikkerhet. Kurset bør inkludere evaluering av egen praksis basert på data/materiale fra praksis.

Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

25. august 2022
Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

Side 1 av 6