Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Aktuelt

Legeforeningen deler ut studie- og reisestipend til yngre indremedisinere

07. januar 2021
Totalt kan det deles ut kr 260.000.

Kjenner du en kvalitetshøvding? Legeforeningen deler ut to kvalitetspriser

07. januar 2021
Prisene skal belønne og stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Det utlyses to priser, en innenfor primærhelsetjenesten og en innenfor spesialisthelsetjenesten.

Søk Marie Spångberg-prisen

07. januar 2021
Marie Spångberg-prisen er opprettet av landsstyret i forbindelse med 100-årsjubileet i 1993 for den første kvinnelige lege, Marie Spångberg.

Konferansen eHelse 2021 - godkjent kurs

06. januar 2021
Da er det klart at konferansen eHelse 2021 arrangeres digitalt 11. og 12. mars. Temaet er "Fra utredning til handling". Påmelding er åpnet. 

Fremtidens digitale verktøy i helsetjenesten?

03. desember 2020

Søk stipend fra Pasteurlegatet

26. november 2020
Unge, aktive og lovende forskere, under doktorgradsnivå oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 1. desember.

Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter er i gang med arbeidet

01. oktober 2020
Legeforeningens nye menneskerettighetsutvalg skal jobbe for å forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd. Utvalget skal også øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter.

Søk prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

10. september 2020
Norske helseinstitusjoner og enkeltleger som arbeider med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten, oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 1. oktober 2020.

Høstens legater

02. september 2020
Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt og Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke har begge søknadsfrist 1. oktober.

Side 1 av 3