Aktuelt

Søk stipend fra Pasteurlegatet

03. oktober 2022
Unge, aktive og lovende forskere, under doktorgradsnivå oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 1. desember.

Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke

25. august 2022
Fra legatet kan det i år deles ut midler til ett eller flere forskningsprosjekter vedrørende diabetes. Det kan utdeles totalt kr 540 000 fra legatet. Pengene skal benyttes som drifts- eller lønnsmidler.

Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt

25. august 2022
Fra legatet kan det i år deles ut totalt kroner 200 000 kroner som midler til forskning på obstruktive lungesykdommer hos barn og voksne. Pengene skal benyttes til et klinisk eller annet relevant forskningsprosjekt og skal benyttes som drifts- eller lønnsmidler.

Midlertidig refusjonsordning for fastleger

25. august 2022
Både næringsdrivende fastleger og kommuner med ansatte fastleger kan søke om refusjon for dekking av kostnad ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs i kvalitetsforbedring og/ eller pasientsikkerhet. Kurset bør inkludere evaluering av egen praksis basert på data/materiale fra praksis.

Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

25. august 2022
Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

Marie Spångberg-prisen 2022

23. juni 2022
Marie Spångberg-prisen til Siri Lillegraven Lillegravens forskning viser at det hyppigere oppstår oppblussing av revmatoid artritt dersom dosen medisin blir halvert.

Pris for forebyggende medisin

23. juni 2022
Kristian Bandlien Kraft vant Legeforeningens pris for forebyggende medisin Prisen ble tildelt under årets landsstyremøte for en Tidsskriftet-artikkel om vaksinasjonsdekning mot Covid-19 etter innvandrerbakgrunn.

Kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten

20. juni 2022
Bivirkningssøket mottar Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2021.

Kvalitetspris for primærhelsetjenesten

20. juni 2022
Allmennlegenes innsatsgruppe for covid-19 mottok Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten.

Side 1 av 6