Aktuelt

Nytt fagstyre

20. september 2021
Det nye fagstyret(lenke) startet opp 1. september. Ståle Onsgård Sagabråten overtok som leder av fagstyret etter Cecilie Risøe som ledet fagstyret i to perioder. Sagabråten er valgt for perioden 2021 - 2023.

Kloke valg publikumskampanje

20. september 2021
Gjør kloke valg gjennomfører i høst en kampanje rettet mot befolkningen. Kampanjen er et samarbeid mellom Legeforeningen og flere andre profesjonsforeninger i tillegg til Norsk Pasientforening. Målet er å spre informasjon om konsekvensene av overdiagnostikk, overutredning og overbehandling (medisinsk overaktivitet).

Høstens legater

16. august 2021
Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt og Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke har begge søknadsfrist 1. oktober.

Søk prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

16. august 2021
Norske helseinstitusjoner og enkeltleger som arbeider med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten, oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 1. oktober 2021.

Midlertidig refusjonsordning for fastleger

16. august 2021
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt en engangsbevilgning til fastleger som deltar på kurs for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Marie Spångberg-prisen til forskning om hvordan traumatisk stress i ungdomsårene påvirker hjernen

18. juni 2021
Prisen gikk til Olga Therese Ousdal ved Haukeland sykehus/ Universitetet i Bergen

Webinar 21. juni: Ett år inn i koronapandemien

17. juni 2021
Hvordan har de forskjellige regionale helseforetakene opprettholdt et forsvarlig helsetilbud på tross av utfordringene knyttet til behandling av covid-19-pasienter, omorganisering og beredskap?

Mottok studie- og reisestipend for forskning innen kardiell sarkoidose

09. juni 2021
Stipendet tildeles Alessandro De Bortoli ved karidiologisk avdeling, Rikshospitalet.

Ishita Barua mottok studie- og reisestipend

07. juni 2021
Ishita Barua fikk stipendet for forskning på kunstig intelligens innen koloskopi og tarmkreftdiagnostikk

Side 1 av 5